051 38919616

خدمات مدیریت سرورهای مجازی و اختصاصی نصب، راه اندازی، مدیریت، امنیت و بهینه سازی سرور

خدماتی مدیریت سرور در سرورستاپ شامل نصب و راه اندازی سرور، مجازی سازی، مدیریت سرور و رفع مشکلات سرور می باشد. همچنین امکان بررسی امنیتی و ارائه گزارش های مرتبط و بهینه سازی سرویس های سرور جز خدمات مدیریتی سرور سرورستاپ می باشد.

خدمات مدیریت سرور امنیت و بهینه سازی سرور

نصب و راه اندازی سرور

نصب و کانفیگ انواع سیستم عامل و کنترل پنل به همراه انجام تنظیمات نرم افزاری، خدمات مجازی سازی سرور بر پایه KVM و Vmware

مدیریت سرور

انجام تمام امور فنی سرورهای شما اعم از نصب، تعمیر، نظارت، نقص در کارکرد سیستم عامل و یا سرویس های مورد استفاده

رفع مشکلات و خطاهای سرور

این خدمات شامل رفع مشکل سرویس ها و سیستم عامل و نقص در عملکرد سرور یا موارد خاص بصورت موردی میباشد.

امنیت و بهینه سازی سرور

بررسی، ایمن سازی، اسکن و گزارش کامل از عملکرد و وضعیت امنیتی سرور یا سایت شما به همراه راهکارهای امنیتی