حراجی سرورهای اختصاصی آلمان

سرور حراجی اختصاصی آلمان از دیتاسنتر معروف Hetzner Online GmbHبا سخت افزار مناسب و قدرتمند و بهترین قیمت ها توسط دیتاسنتر هتزنر آلمان ارائه می‌شود.

فروش سرورهای حراجی اختصاصی آلمان

سرعت دسترسی مناسب از داخل ایران، ارتباط شبکه پایدار، پورت Uplink قدرتمند، ترافیک نامحدود و قابلیت استفاده برای مجازی سازی از قابلیت های این سرورها می باشد.

جدول زیر هر یک ساعت یکبار بروزرسانی می شود.
عملیات
قیمت(تومان)
هارد
ترافیک
CPU
RAM
شناسه
2,481,000
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2359710
Price : 2,481,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2359710
2,654,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2408773
Price : 2,654,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2408773
2,654,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2408477
Price : 2,654,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2408477
2,654,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2409104
Price : 2,654,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2409104
2,654,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2409271
Price : 2,654,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2409271
2,654,000
1 x SSD SATA 256 GB
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2383042
Price : 2,654,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2383042
2,654,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2404243
Price : 2,654,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2404243
2,654,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2404624
Price : 2,654,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2404624
2,740,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2408596
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2408596
2,740,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2403717
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2403717
2,740,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2404221
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2404221
2,740,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2404382
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2404382
2,740,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2404639
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2404639
2,740,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2404204
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2404204
2,740,000
1 x SSD SATA 256 GB
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2382713
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2382713
2,740,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2408867
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2408867
2,740,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2409717
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2409717
2,740,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2398993
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2398993
2,740,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2408931
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2408931
2,740,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2409101
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2409101
2,740,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2408329
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2408329
2,740,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2409022
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2409022
2,740,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2409135
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2409135
2,740,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2408456
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2408456
2,740,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2409026
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2409026
2,740,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2409924
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2409924
2,740,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2408533
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2408533
2,740,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2409173
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2409173
2,740,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2403723
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2403723
2,740,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2393770
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2393770
2,740,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2405275
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2405275
2,740,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2375112
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2375112
2,740,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2393623
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2393623
2,740,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2394790
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2394790
2,740,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2394910
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2394910
2,740,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2394162
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2394162
2,740,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2398530
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2398530
2,740,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2395514
Price : 2,740,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2395514
2,827,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2408509
Price : 2,827,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2408509
2,827,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2409926
Price : 2,827,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2409926
2,827,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2408685
Price : 2,827,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2408685
2,827,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2404774
Price : 2,827,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2404774
2,827,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2408790
Price : 2,827,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2408790
2,827,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2410038
Price : 2,827,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2410038
2,827,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2409093
Price : 2,827,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2409093
2,827,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2409909
Price : 2,827,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2409909
2,827,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2409733
Price : 2,827,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2409733
2,827,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2409731
Price : 2,827,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2409731
2,827,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2408528
Price : 2,827,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2408528
2,827,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2409832
Price : 2,827,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2409832
2,827,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2410040
Price : 2,827,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2410040
2,827,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2409405
Price : 2,827,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2409405
2,827,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2409984
Price : 2,827,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2409984
2,827,000
1 x SSD SATA 256 GB
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2381048
Price : 2,827,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2381048
2,827,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2404644
Price : 2,827,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2404644
2,827,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2393923
Price : 2,827,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2393923
2,913,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2409950
Price : 2,913,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2409950
2,913,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2404191
Price : 2,913,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2404191
2,913,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2404547
Price : 2,913,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2404547
2,913,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2394222
Price : 2,913,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2394222
2,913,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2405306
Price : 2,913,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2405306
2,913,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2404229
Price : 2,913,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2404229
2,913,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2409285
Price : 2,913,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2409285
2,913,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2408547
Price : 2,913,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2408547
2,913,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2404292
Price : 2,913,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2404292
2,913,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2409998
Price : 2,913,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2409998
2,913,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2398741
Price : 2,913,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2398741
2,913,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2409738
Price : 2,913,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2409738
2,913,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2409833
Price : 2,913,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2409833
2,913,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2409166
Price : 2,913,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2409166
2,913,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2408906
Price : 2,913,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2408906
2,913,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2409931
Price : 2,913,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2409931
2,913,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2408806
Price : 2,913,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2408806
2,913,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2405276
Price : 2,913,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2405276
2,913,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2409912
Price : 2,913,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2409912
2,913,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2376853
Price : 2,913,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2376853
2,913,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2376845
Price : 2,913,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2376845
2,913,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2389108
Price : 2,913,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2389108
2,913,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2399709
Price : 2,913,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2399709
2,913,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2399717
Price : 2,913,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2399717
3,000,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2405018
Price : 3,000,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2405018
3,000,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2410171
Price : 3,000,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2410171
3,000,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2409122
Price : 3,000,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2409122
3,000,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2393653
Price : 3,000,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2393653
3,000,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2409958
Price : 3,000,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2409958
3,000,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2370802
Price : 3,000,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2370802
3,000,000
2 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2375240
Price : 3,000,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2375240
3,000,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2395526
Price : 3,000,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2395526
3,000,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2409234
Price : 3,000,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2409234
3,000,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2409966
Price : 3,000,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2409966
3,000,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2408970
Price : 3,000,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2408970
3,086,000
3 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2409704
Price : 3,086,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2409704
3,086,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2405428
Price : 3,086,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2405428
3,086,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2409968
Price : 3,086,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2409968
3,086,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2403955
Price : 3,086,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2403955
3,173,000
3 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2409438
Price : 3,173,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2409438
3,173,000
3 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2398230
Price : 3,173,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2398230
3,173,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2409118
Price : 3,173,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2409118
3,173,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2408517
Price : 3,173,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2408517
3,173,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2364532
Price : 3,173,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2364532
3,173,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i5-12500
64G
2404140
Price : 3,173,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i5-12500
RAM64G
Server ID 2404140
3,173,000
3 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2410220
Price : 3,173,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2410220
3,173,000
2 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2399110
Price : 3,173,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2399110
3,259,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2410334
Price : 3,259,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2410334
3,259,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2409095
Price : 3,259,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2409095
3,259,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2404580
Price : 3,259,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2404580
3,259,000
2 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2404570
Price : 3,259,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2404570
3,259,000
2 x SSD SATA 256 GB
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2328477
Price : 3,259,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2328477
3,259,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2399087
Price : 3,259,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2399087
3,259,000
3 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2399950
Price : 3,259,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2399950
3,259,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2408917
Price : 3,259,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2408917
3,259,000
3 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2409697
Price : 3,259,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2409697
3,259,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2403271
Price : 3,259,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2403271
3,259,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2407834
Price : 3,259,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2407834
3,259,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2402917
Price : 3,259,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2402917
3,259,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2408336
Price : 3,259,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2408336
3,259,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2380126
Price : 3,259,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2380126
3,259,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2387176
Price : 3,259,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2387176
3,259,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2389860
Price : 3,259,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2389860
3,259,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2401141
Price : 3,259,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2401141
3,259,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2374174
Price : 3,259,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2374174
3,259,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2407951
Price : 3,259,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2407951
3,259,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2407945
Price : 3,259,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2407945
3,346,000
4 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2409283
Price : 3,346,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2409283
3,346,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2399089
Price : 3,346,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2399089
3,346,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2409720
Price : 3,346,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2409720
3,346,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2408798
Price : 3,346,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2408798
3,346,000
3 x SSD SATA 480 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2370644
Price : 3,346,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2370644
3,346,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2404096
Price : 3,346,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2404096
3,346,000
3 x SSD M.2 NVMe 512 GB
1 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2382907
Price : 3,346,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2382907
3,346,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2398687
Price : 3,346,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2398687
3,346,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
2369739
Price : 3,346,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 2369739
3,432,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2393616
Price : 3,432,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2393616
3,432,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2410282
Price : 3,432,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2410282
3,432,000
1 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2394147
Price : 3,432,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2394147
3,432,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2405246
Price : 3,432,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2405246
3,432,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2409114
Price : 3,432,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2409114
3,432,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2408529
Price : 3,432,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2408529
3,432,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i5-12500
64G
2410126
Price : 3,432,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i5-12500
RAM64G
Server ID 2410126
3,432,000
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2383527
Price : 3,432,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2383527
3,432,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2382684
Price : 3,432,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2382684
3,432,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2384716
Price : 3,432,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2384716
3,432,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
2363814
Price : 3,432,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 2363814
3,432,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2403654
Price : 3,432,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2403654
3,432,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2403624
Price : 3,432,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2403624
3,432,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2350125
Price : 3,432,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2350125
3,518,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2408967
Price : 3,518,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2408967
3,518,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2408595
Price : 3,518,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2408595
3,518,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2355109
Price : 3,518,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2355109
3,518,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2408242
Price : 3,518,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2408242
3,518,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2409563
Price : 3,518,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2409563
3,518,000
4 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2404384
Price : 3,518,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2404384
3,518,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2404239
Price : 3,518,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2404239
3,518,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2404581
Price : 3,518,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2404581
3,518,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2301642
Price : 3,518,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2301642
3,518,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2408764
Price : 3,518,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2408764
3,518,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2404276
Price : 3,518,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2404276
3,518,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
1807408
Price : 3,518,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 1807408
3,605,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2409116
Price : 3,605,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2409116
3,605,000
4 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2408969
Price : 3,605,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2408969
3,605,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2404052
Price : 3,605,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2404052
3,605,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2189821
Price : 3,605,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2189821
3,605,000
4 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2395679
Price : 3,605,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2395679
3,605,000
1 x SSD SATA 256 GB
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2409147
Price : 3,605,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2409147
3,605,000
4 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2382731
Price : 3,605,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2382731
3,605,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2405304
Price : 3,605,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2405304
3,691,000
2 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2408520
Price : 3,691,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2408520
3,691,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2409530
Price : 3,691,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2409530
3,691,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2408658
Price : 3,691,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2408658
3,691,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2276G
64G
2404743
Price : 3,691,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2276G
RAM64G
Server ID 2404743
3,691,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2408749
Price : 3,691,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2408749
3,691,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
2335021
Price : 3,691,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 2335021
3,691,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2398514
Price : 3,691,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2398514
3,691,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2409503
Price : 3,691,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2409503
3,691,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2410332
Price : 3,691,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2410332
3,691,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2276G
64G
2399188
Price : 3,691,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2276G
RAM64G
Server ID 2399188
3,778,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2403587
Price : 3,778,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2403587
3,778,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2403576
Price : 3,778,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2403576
3,778,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2376561
Price : 3,778,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2376561
3,778,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2188022
Price : 3,778,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2188022
3,778,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2362992
Price : 3,778,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2362992
3,778,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2343536
Price : 3,778,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2343536
3,778,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2377816
Price : 3,778,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2377816
3,778,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2390413
Price : 3,778,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2390413
3,778,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2380021
Price : 3,778,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2380021
3,778,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2396382
Price : 3,778,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2396382
3,778,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2360853
Price : 3,778,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2360853
3,778,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2358159
Price : 3,778,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2358159
3,778,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2392957
Price : 3,778,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2392957
3,778,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2397695
Price : 3,778,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2397695
3,778,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2362425
Price : 3,778,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2362425
3,778,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2402527
Price : 3,778,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2402527
3,778,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2397610
Price : 3,778,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2397610
3,778,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2405505
Price : 3,778,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2405505
3,778,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2403091
Price : 3,778,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2403091
3,864,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2404640
Price : 3,864,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2404640
3,864,000
1 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2381785
Price : 3,864,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2381785
3,864,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2403590
Price : 3,864,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2403590
3,864,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2408878
Price : 3,864,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2408878
3,864,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2410015
Price : 3,864,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2410015
3,864,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2394634
Price : 3,864,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2394634
3,864,000
1 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2344888
Price : 3,864,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2344888
3,864,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2409986
Price : 3,864,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2409986
3,864,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2397448
Price : 3,864,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2397448
3,951,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2394678
Price : 3,951,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2394678
3,951,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2410200
Price : 3,951,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2410200
3,951,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2243158
Price : 3,951,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2243158
4,037,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2388545
Price : 4,037,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2388545
4,037,000
2 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2308963
Price : 4,037,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2308963
4,037,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2408623
Price : 4,037,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2408623
4,037,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2405529
Price : 4,037,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2405529
4,037,000
4 x SSD SATA 480 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2384674
Price : 4,037,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2384674
4,037,000
3 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2404574
Price : 4,037,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2404574
4,037,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2409850
Price : 4,037,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2409850
4,037,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2409433
Price : 4,037,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2409433
4,124,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2405239
Price : 4,124,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2405239
4,124,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2410343
Price : 4,124,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2410343
4,124,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2339224
Price : 4,124,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2339224
4,124,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
2313688
Price : 4,124,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 2313688
4,124,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2409702
Price : 4,124,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2409702
4,210,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2364350
Price : 4,210,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2364350
4,210,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2371175
Price : 4,210,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2371175
4,210,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2398464
Price : 4,210,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2398464
4,210,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
2403678
Price : 4,210,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 2403678
4,210,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2398994
Price : 4,210,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2398994
4,210,000
3 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2410029
Price : 4,210,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2410029
4,297,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
2 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2404510
Price : 4,297,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2404510
4,297,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2403838
Price : 4,297,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2403838
4,297,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2403766
Price : 4,297,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2403766
4,297,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2408891
Price : 4,297,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2408891
4,297,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2410048
Price : 4,297,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2410048
4,297,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2403581
Price : 4,297,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2403581
4,297,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2410538
Price : 4,297,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2410538
4,297,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2410555
Price : 4,297,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2410555
4,383,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
2304336
Price : 4,383,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 2304336
4,383,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2403750
Price : 4,383,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2403750
4,383,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
2307820
Price : 4,383,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 2307820
4,383,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2404641
Price : 4,383,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2404641
4,383,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2408768
Price : 4,383,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2408768
4,383,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2394366
Price : 4,383,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2394366
4,383,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2404536
Price : 4,383,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2404536
4,383,000
2 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2371143
Price : 4,383,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2371143
4,383,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2409551
Price : 4,383,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2409551
4,383,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2336878
Price : 4,383,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2336878
4,383,000
2 x SSD SATA 500 GB
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2350404
Price : 4,383,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2350404
4,383,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2410297
Price : 4,383,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2410297
4,383,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2288154
Price : 4,383,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2288154
4,383,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2405054
Price : 4,383,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2405054
4,383,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2410059
Price : 4,383,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2410059
4,383,000
2 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
2335018
Price : 4,383,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 2335018
4,383,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2396389
Price : 4,383,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2396389
4,383,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2403454
Price : 4,383,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2403454
4,469,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2403983
Price : 4,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2403983
4,469,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
1 x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2404577
Price : 4,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2404577
4,469,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon W-2145
128G
2399910
Price : 4,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon W-2145
RAM128G
Server ID 2399910
4,469,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
2348282
Price : 4,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 2348282
4,469,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2408743
Price : 4,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2408743
4,469,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2409929
Price : 4,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2409929
4,469,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2355208
Price : 4,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2355208
4,469,000
3 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2409502
Price : 4,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2409502
4,469,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
128G
2399165
Price : 4,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM128G
Server ID 2399165
4,469,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2410631
Price : 4,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2410631
4,469,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2276G
64G
2331550
Price : 4,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2276G
RAM64G
Server ID 2331550
4,469,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2313900
Price : 4,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2313900
4,469,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2394392
Price : 4,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2394392
4,469,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2388149
Price : 4,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2388149
4,469,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2412066
Price : 4,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2412066
4,556,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2409657
Price : 4,556,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2409657
4,556,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2399023
Price : 4,556,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2399023
4,556,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2403748
Price : 4,556,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2403748
4,556,000
2 x SSD SATA 250 GB
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2398765
Price : 4,556,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2398765
4,556,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2409025
Price : 4,556,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2409025
4,556,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2404850
Price : 4,556,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2404850
4,556,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2403682
Price : 4,556,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2403682
4,556,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2409549
Price : 4,556,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2409549
4,556,000
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
2 x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2354058
Price : 4,556,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2354058
4,556,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2410192
Price : 4,556,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2410192
4,556,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2410260
Price : 4,556,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2410260
4,556,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2409639
Price : 4,556,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2409639
4,556,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2403974
Price : 4,556,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2403974
4,556,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2399357
Price : 4,556,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2399357
4,556,000
3 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2409667
Price : 4,556,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2409667
4,642,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2410326
Price : 4,642,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2410326
4,642,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2410007
Price : 4,642,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2410007
4,642,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
2301611
Price : 4,642,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 2301611
4,642,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2410035
Price : 4,642,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2410035
4,642,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2409588
Price : 4,642,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2409588
4,642,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2394703
Price : 4,642,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2394703
4,642,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2408702
Price : 4,642,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2408702
4,729,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 PRO 1700X
64G
2388410
Price : 4,729,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 PRO 1700X
RAM64G
Server ID 2388410
4,729,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2409472
Price : 4,729,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2409472
4,729,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2398287
Price : 4,729,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2398287
4,729,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2388121
Price : 4,729,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2388121
4,729,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2375955
Price : 4,729,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2375955
4,815,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2353720
Price : 4,815,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2353720
4,815,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
128G
2405073
Price : 4,815,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM128G
Server ID 2405073
4,815,000
2 x SSD SATA 250 GB
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2399019
Price : 4,815,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2399019
4,815,000
3 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
128G
2399399
Price : 4,815,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM128G
Server ID 2399399
4,815,000
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2398189
Price : 4,815,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2398189
4,815,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2276G
64G
2337650
Price : 4,815,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2276G
RAM64G
Server ID 2337650
4,902,000
1 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2375113
Price : 4,902,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2375113
4,902,000
2 x SSD SATA 512 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2398006
Price : 4,902,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2398006
4,902,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2394979
Price : 4,902,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2394979
4,902,000
2 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2353854
Price : 4,902,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2353854
4,902,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
2 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2404049
Price : 4,902,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2404049
4,902,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2404025
Price : 4,902,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2404025
4,902,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2389093
Price : 4,902,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2389093
4,902,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2394495
Price : 4,902,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2394495
4,902,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
2301608
Price : 4,902,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 2301608
4,902,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
256G
2408240
Price : 4,902,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM256G
Server ID 2408240
4,902,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2357262
Price : 4,902,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2357262
4,988,000
2 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2369732
Price : 4,988,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2369732
4,988,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
128G
2399042
Price : 4,988,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM128G
Server ID 2399042
4,988,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2404946
Price : 4,988,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2404946
4,988,000
1 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2336871
Price : 4,988,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2336871
4,988,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2408223
Price : 4,988,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2408223
4,988,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
3 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2301598
Price : 4,988,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2301598
4,988,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i5-12500
128G
2409006
Price : 4,988,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i5-12500
RAM128G
Server ID 2409006
5,075,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i5-12500
64G
2404796
Price : 5,075,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i5-12500
RAM64G
Server ID 2404796
5,075,000
2 x SSD SATA 256 GB
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2369729
Price : 5,075,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2369729
5,075,000
2 x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2410132
Price : 5,075,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2410132
5,075,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2410256
Price : 5,075,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2410256
5,075,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon W-2145
160G
2399744
Price : 5,075,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon W-2145
RAM160G
Server ID 2399744
5,075,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2394844
Price : 5,075,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2394844
5,161,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
128G
2408992
Price : 5,161,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM128G
Server ID 2408992
5,161,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2375913
Price : 5,161,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2375913
5,161,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2380735
Price : 5,161,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2380735
5,161,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
2398029
Price : 5,161,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 2398029
5,161,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2409585
Price : 5,161,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2409585
5,161,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2404503
Price : 5,161,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2404503
5,161,000
2 x HDD SATA 10 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2404667
Price : 5,161,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2404667
5,161,000
2 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2338726
Price : 5,161,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2338726
5,248,000
3 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2398641
Price : 5,248,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2398641
5,248,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2376126
Price : 5,248,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2376126
5,248,000
2 x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2310839
Price : 5,248,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2310839
5,248,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
128G
2408664
Price : 5,248,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM128G
Server ID 2408664
5,248,000
4 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2382528
Price : 5,248,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2382528
5,248,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2408558
Price : 5,248,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2408558
5,248,000
2 x HDD SATA 10 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2404544
Price : 5,248,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2404544
5,248,000
4 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2409900
Price : 5,248,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2409900
5,334,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2404630
Price : 5,334,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2404630
5,334,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2276G
64G
2371113
Price : 5,334,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2276G
RAM64G
Server ID 2371113
5,334,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2382661
Price : 5,334,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2382661
5,334,000
2 x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2409444
Price : 5,334,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2409444
5,334,000
2 x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
128G
2404076
Price : 5,334,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM128G
Server ID 2404076
5,334,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2409682
Price : 5,334,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2409682
5,334,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2403594
Price : 5,334,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2403594
5,334,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2320599
Price : 5,334,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2320599
5,334,000
1 x HDD SATA 10 TB Enterprise
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2393887
Price : 5,334,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2393887
5,334,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2410245
Price : 5,334,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2410245
5,334,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2409855
Price : 5,334,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2409855
5,334,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2370889
Price : 5,334,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2370889
5,334,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
2301596
Price : 5,334,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 2301596
5,421,000
2 x HDD SATA 10 TB Enterprise
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2409796
Price : 5,421,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2409796
5,421,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2337821
Price : 5,421,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2337821
5,421,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2370931
Price : 5,421,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2370931
5,421,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2408184
Price : 5,421,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2408184
5,421,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2399420
Price : 5,421,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2399420
5,421,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2276G
128G
2404753
Price : 5,421,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2276G
RAM128G
Server ID 2404753
5,421,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2206693
Price : 5,421,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2206693
5,421,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon W-2145
128G
2395495
Price : 5,421,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon W-2145
RAM128G
Server ID 2395495
5,421,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD SATA 1 TB
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2399260
Price : 5,421,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2399260
5,421,000
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2408652
Price : 5,421,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2408652
5,507,000
4 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2387517
Price : 5,507,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2387517
5,507,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2381041
Price : 5,507,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2381041
5,507,000
2 x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 9 3900
128G
2409784
Price : 5,507,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 9 3900
RAM128G
Server ID 2409784
5,507,000
2 x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 9 3900
128G
2410175
Price : 5,507,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 9 3900
RAM128G
Server ID 2410175
5,507,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2398021
Price : 5,507,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2398021
5,507,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
128G
2400109
Price : 5,507,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM128G
Server ID 2400109
5,507,000
4 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2353586
Price : 5,507,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2353586
5,507,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2399125
Price : 5,507,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2399125
5,507,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2399107
Price : 5,507,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2399107
5,507,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2403475
Price : 5,507,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2403475
5,507,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2406781
Price : 5,507,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2406781
5,593,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2408218
Price : 5,593,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2408218
5,593,000
3 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2376588
Price : 5,593,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2376588
5,593,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2353607
Price : 5,593,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2353607
5,593,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2408435
Price : 5,593,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2408435
5,593,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2408661
Price : 5,593,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2408661
5,680,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2276G
64G
2364640
Price : 5,680,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2276G
RAM64G
Server ID 2364640
5,680,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2395029
Price : 5,680,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2395029
5,680,000
4 x HDD SATA 10 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2403657
Price : 5,680,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2403657
5,680,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2388416
Price : 5,680,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2388416
5,680,000
4 x HDD SATA 10 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2403640
Price : 5,680,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2403640
5,680,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2410161
Price : 5,680,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2410161
5,766,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
128G
2400084
Price : 5,766,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM128G
Server ID 2400084
5,853,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2394250
Price : 5,853,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2394250
5,853,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon W-2145
128G
2410356
Price : 5,853,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon W-2145
RAM128G
Server ID 2410356
5,853,000
4 x HDD SATA 10 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2403582
Price : 5,853,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2403582
5,853,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
128G
2371128
Price : 5,853,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM128G
Server ID 2371128
5,939,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
2 x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i5-12500
64G
2399285
Price : 5,939,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i5-12500
RAM64G
Server ID 2399285
5,939,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2276G
128G
2409751
Price : 5,939,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2276G
RAM128G
Server ID 2409751
5,939,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2360147
Price : 5,939,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2360147
6,026,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2390230
Price : 6,026,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2390230
6,026,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon W-2145
128G
2323290
Price : 6,026,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon W-2145
RAM128G
Server ID 2323290
6,026,000
2 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2398273
Price : 6,026,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2398273
6,026,000
2 x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2281638
Price : 6,026,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2281638
6,026,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2354559
Price : 6,026,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2354559
6,026,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2408215
Price : 6,026,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2408215
6,026,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
3 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2384237
Price : 6,026,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2384237
6,026,000
2 x SSD SATA 256 GB
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2388817
Price : 6,026,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2388817
6,026,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2 x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2276G
64G
2376386
Price : 6,026,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2276G
RAM64G
Server ID 2376386
6,026,000
3 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2387495
Price : 6,026,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2387495
6,026,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
128G
2399318
Price : 6,026,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM128G
Server ID 2399318
6,026,000
1 x HDD SATA 10 TB Enterprise
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2348256
Price : 6,026,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2348256
6,112,000
2 x HDD SATA 10 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2369726
Price : 6,112,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2369726
6,112,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
256G
2374963
Price : 6,112,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM256G
Server ID 2374963
6,112,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2374952
Price : 6,112,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2374952
6,112,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
128G
2408154
Price : 6,112,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM128G
Server ID 2408154
6,112,000
4 x HDD SATA 10 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2408287
Price : 6,112,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2408287
6,112,000
1 x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2320579
Price : 6,112,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2320579
6,112,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
256G
2403673
Price : 6,112,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM256G
Server ID 2403673
6,112,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2369637
Price : 6,112,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2369637
6,112,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2390659
Price : 6,112,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2390659
6,199,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2276G
64G
2394842
Price : 6,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2276G
RAM64G
Server ID 2394842
6,199,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
2371905
Price : 6,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 2371905
6,199,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2384782
Price : 6,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2384782
6,199,000
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 9 3900
128G
2395394
Price : 6,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 9 3900
RAM128G
Server ID 2395394
6,199,000
1 x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2394770
Price : 6,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2394770
6,199,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2393589
Price : 6,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2393589
6,199,000
1 x HDD SATA 2,0 TB
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2363811
Price : 6,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2363811
6,199,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon W-2145
128G
2410316
Price : 6,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon W-2145
RAM128G
Server ID 2410316
6,199,000
4 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2380308
Price : 6,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2380308
6,199,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2394787
Price : 6,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2394787
6,199,000
1 x HDD SATA 10 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
256G
2408213
Price : 6,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM256G
Server ID 2408213
6,285,000
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 9 5950X
128G
2383978
Price : 6,285,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 9 5950X
RAM128G
Server ID 2383978
6,285,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2399018
Price : 6,285,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2399018
6,285,000
1 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2404408
Price : 6,285,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2404408
6,285,000
4 x HDD SATA 10 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2403591
Price : 6,285,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2403591
6,285,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2399037
Price : 6,285,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2399037
6,372,000
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2388544
Price : 6,372,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2388544
6,372,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon W-2145
128G
2405804
Price : 6,372,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon W-2145
RAM128G
Server ID 2405804
6,372,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2403683
Price : 6,372,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2403683
6,372,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2327854
Price : 6,372,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2327854
6,372,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2382808
Price : 6,372,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2382808
6,372,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2394472
Price : 6,372,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2394472
6,372,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
256G
2393591
Price : 6,372,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM256G
Server ID 2393591
6,372,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
128G
2405194
Price : 6,372,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM128G
Server ID 2405194
6,458,000
4 x HDD SATA 10 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2408291
Price : 6,458,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2408291
6,458,000
1 x HDD SATA 10 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2394186
Price : 6,458,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2394186
6,458,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
128G
2408605
Price : 6,458,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM128G
Server ID 2408605
6,545,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
128G
2395270
Price : 6,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM128G
Server ID 2395270
6,545,000
1 x HDD SATA 10 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2369723
Price : 6,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2369723
6,545,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2388761
Price : 6,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2388761
6,545,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2404861
Price : 6,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2404861
6,545,000
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
256G
2393557
Price : 6,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM256G
Server ID 2393557
6,545,000
2 x HDD SATA 10 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
2387526
Price : 6,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 2387526
6,545,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2 x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2376130
Price : 6,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2376130
6,631,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
128G
2395979
Price : 6,631,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM128G
Server ID 2395979
6,631,000
2 x HDD SATA 10 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2409651
Price : 6,631,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2409651
6,631,000
4 x HDD SATA 10 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2408199
Price : 6,631,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2408199
6,631,000
2 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon W-2145
128G
2410357
Price : 6,631,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon W-2145
RAM128G
Server ID 2410357
6,717,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2393776
Price : 6,717,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2393776
6,717,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2399298
Price : 6,717,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2399298
6,717,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2409786
Price : 6,717,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2409786
6,717,000
2 x HDD SATA 10 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon W-2145
128G
2410396
Price : 6,717,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon W-2145
RAM128G
Server ID 2410396
6,717,000
2 x SSD SATA 256 GB
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2383239
Price : 6,717,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2383239
6,717,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2389102
Price : 6,717,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2389102
6,717,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2393561
Price : 6,717,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2393561
6,717,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2399531
Price : 6,717,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2399531
6,717,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2398488
Price : 6,717,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2398488
6,804,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2394331
Price : 6,804,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2394331
6,804,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2276G
64G
2395398
Price : 6,804,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2276G
RAM64G
Server ID 2395398
6,890,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2394796
Price : 6,890,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2394796
6,890,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
3 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
256G
2350063
Price : 6,890,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM256G
Server ID 2350063
6,890,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
128G
2404802
Price : 6,890,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM128G
Server ID 2404802
6,977,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1 x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2276G
64G
2371003
Price : 6,977,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2276G
RAM64G
Server ID 2371003
6,977,000
3 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel XEON E-2276G
64G
2380312
Price : 6,977,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2276G
RAM64G
Server ID 2380312
6,977,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
128G
2409836
Price : 6,977,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM128G
Server ID 2409836
6,977,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2384865
Price : 6,977,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2384865
7,063,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
3 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
128G
2355419
Price : 7,063,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM128G
Server ID 2355419
7,063,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2408202
Price : 7,063,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2408202
7,063,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2276G
64G
2383097
Price : 7,063,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2276G
RAM64G
Server ID 2383097
7,063,000
4 x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2395717
Price : 7,063,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2395717
7,150,000
1 x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2393966
Price : 7,150,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2393966
7,150,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2393555
Price : 7,150,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2393555
7,150,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
128G
2364677
Price : 7,150,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM128G
Server ID 2364677
7,150,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
256G
2403670
Price : 7,150,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM256G
Server ID 2403670
7,236,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2348263
Price : 7,236,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2348263
7,236,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2396606
Price : 7,236,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2396606
7,236,000
1 x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
3 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2394111
Price : 7,236,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2394111
7,236,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
2 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
256G
2408225
Price : 7,236,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM256G
Server ID 2408225
7,236,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon W-2145
128G
2338796
Price : 7,236,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon W-2145
RAM128G
Server ID 2338796
7,236,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
256G
2374870
Price : 7,236,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM256G
Server ID 2374870
7,236,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2404676
Price : 7,236,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2404676
7,236,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
2313717
Price : 7,236,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 2313717
7,323,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2 x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2384998
Price : 7,323,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2384998
7,323,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2403578
Price : 7,323,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2403578
7,323,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon W-2145
256G
2399681
Price : 7,323,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon W-2145
RAM256G
Server ID 2399681
7,323,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
256G
2408224
Price : 7,323,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM256G
Server ID 2408224
7,323,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2409594
Price : 7,323,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2409594
7,323,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2403512
Price : 7,323,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2403512
7,409,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2409534
Price : 7,409,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2409534
7,409,000
2 x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i9-12900K
128G
2408737
Price : 7,409,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-12900K
RAM128G
Server ID 2408737
7,409,000
1 x HDD SATA 10 TB Enterprise
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2387697
Price : 7,409,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2387697
7,496,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
unlimited
Intel Xeon W-2145
128G
2380318
Price : 7,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon W-2145
RAM128G
Server ID 2380318
7,496,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2383652
Price : 7,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2383652
7,496,000
3 x SSD M.2 NVMe 512 GB
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2382876
Price : 7,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2382876
7,496,000
4 x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2385871
Price : 7,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2385871
7,582,000
1 x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
256G
2335035
Price : 7,582,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM256G
Server ID 2335035
7,582,000
2 x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
128G
2404749
Price : 7,582,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM128G
Server ID 2404749
7,582,000
4 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
256G
2397985
Price : 7,582,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM256G
Server ID 2397985
7,582,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2388649
Price : 7,582,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2388649
7,582,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon W-2145
128G
2410372
Price : 7,582,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon W-2145
RAM128G
Server ID 2410372
7,669,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2146005
Price : 7,669,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2146005
7,669,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon W-2145
256G
2384720
Price : 7,669,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon W-2145
RAM256G
Server ID 2384720
7,669,000
2 x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i9-12900K
128G
2410292
Price : 7,669,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-12900K
RAM128G
Server ID 2410292
7,669,000
1 x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2399048
Price : 7,669,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2399048
7,755,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
1 x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2276G
128G
2349584
Price : 7,755,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2276G
RAM128G
Server ID 2349584
7,841,000
2 x HDD SATA 10 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
256G
2408238
Price : 7,841,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM256G
Server ID 2408238
7,841,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2276G
64G
2399229
Price : 7,841,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2276G
RAM64G
Server ID 2399229
7,841,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2276G
128G
2388663
Price : 7,841,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2276G
RAM128G
Server ID 2388663
7,928,000
2 x HDD SATA 10 TB Enterprise
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2276G
64G
2399168
Price : 7,928,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2276G
RAM64G
Server ID 2399168
7,928,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2403575
Price : 7,928,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2403575
7,928,000
3 x SSD SATA 480 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
256G
2393574
Price : 7,928,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM256G
Server ID 2393574
7,928,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2398003
Price : 7,928,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2398003
8,014,000
1 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon W-2145
256G
2385166
Price : 8,014,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon W-2145
RAM256G
Server ID 2385166
8,014,000
3 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
unlimited
Intel XEON E-2276G
64G
2369660
Price : 8,014,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2276G
RAM64G
Server ID 2369660
8,014,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
128G
2398130
Price : 8,014,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM128G
Server ID 2398130
8,014,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2395283
Price : 8,014,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2395283
8,101,000
3 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2403588
Price : 8,101,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2403588
8,101,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2410310
Price : 8,101,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2410310
8,101,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1 x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2276G
64G
2388554
Price : 8,101,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2276G
RAM64G
Server ID 2388554
8,187,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2388602
Price : 8,187,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2388602
8,187,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2405155
Price : 8,187,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2405155
8,187,000
4 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2384866
Price : 8,187,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2384866
8,274,000
2 x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2293117
Price : 8,274,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2293117
8,274,000
2 x SSD SATA 500 GB
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2409341
Price : 8,274,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2409341
8,360,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2399153
Price : 8,360,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2399153
8,360,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
1 x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2353611
Price : 8,360,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2353611
8,447,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon W-2145
128G
2350093
Price : 8,447,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon W-2145
RAM128G
Server ID 2350093
8,447,000
3 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 9 3900
128G
2408625
Price : 8,447,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 9 3900
RAM128G
Server ID 2408625
8,620,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon W-2145
160G
2376965
Price : 8,620,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon W-2145
RAM160G
Server ID 2376965
8,620,000
1 x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
256G
2395532
Price : 8,620,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM256G
Server ID 2395532
8,620,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2401649
Price : 8,620,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2401649
8,620,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
128G
2384310
Price : 8,620,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM128G
Server ID 2384310
8,620,000
3 x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 5 3600
64G
2412088
Price : 8,620,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 5 3600
RAM64G
Server ID 2412088
8,706,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2388330
Price : 8,706,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2388330
8,706,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1 x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2388778
Price : 8,706,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2388778
8,706,000
2 x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2375558
Price : 8,706,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2375558
8,792,000
4 x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2407511
Price : 8,792,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2407511
8,879,000
4 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec SmartRAID 3101-4i
unlimited
Intel Xeon W-2145
128G
2397999
Price : 8,879,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon W-2145
RAM128G
Server ID 2397999
8,879,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2410037
Price : 8,879,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2410037
8,879,000
4 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I211
unlimited
AMD Ryzen Threadripper 2950X
128G
2350320
Price : 8,879,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen Threadripper 2950X
RAM128G
Server ID 2350320
8,965,000
2 x SSD SATA 256 GB
2 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon W-2145
128G
2395493
Price : 8,965,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon W-2145
RAM128G
Server ID 2395493
8,965,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD U.2 NVMe 3,84 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2404671
Price : 8,965,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2404671
9,052,000
4 x HDD SATA 16,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2411589
Price : 9,052,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2411589
9,052,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
2 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2384757
Price : 9,052,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2384757
9,052,000
2 x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i9-12900K
128G
2410169