حراجی سرورهای اختصاصی آلمان

سرور حراجی اختصاصی آلمان از دیتاسنتر معروف Hetzner Online GmbHبا سخت افزار مناسب و قدرتمند و بهترین قیمت ها توسط دیتاسنتر هتزنر آلمان ارائه می‌شود.

فروش سرورهای حراجی اختصاصی آلمان

سرعت دسترسی مناسب از داخل ایران، ارتباط شبکه پایدار، پورت Uplink قدرتمند، ترافیک نامحدود و قابلیت استفاده برای مجازی سازی از قابلیت های این سرورها می باشد.

جدول زیر هر یک ساعت یکبار بروزرسانی می شود.
عملیات
قیمت(تومان)
هارد
ترافیک
CPU
RAM
شناسه
2,570,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2073632
Price : 2,570,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2073632
2,648,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1879664
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1879664
2,648,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2028142
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2028142
2,648,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2031887
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2031887
2,648,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1879452
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1879452
2,648,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2053449
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2053449
2,648,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2071704
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2071704
2,648,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2071954
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2071954
2,648,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2073629
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2073629
2,648,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2031885
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2031885
2,648,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2073088
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2073088
2,648,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2035522
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2035522
2,648,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2064610
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2064610
2,648,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2072811
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2072811
2,648,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2073325
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2073325
2,648,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2064666
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2064666
2,648,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2072853
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2072853
2,648,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2071717
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2071717
2,648,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2065118
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2065118
2,648,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2074169
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2074169
2,648,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2071656
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2071656
2,648,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2072898
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2072898
2,648,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2074135
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2074135
2,648,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2072855
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2072855
2,648,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2072292
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2072292
2,648,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2072885
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2072885
2,648,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2064810
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2064810
2,648,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2033825
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2033825
2,648,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2067586
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2067586
2,648,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2066235
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2066235
2,648,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2067600
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2067600
2,648,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2065988
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2065988
2,648,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2067428
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2067428
2,648,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2080466
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2080466
2,648,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2078366
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2078366
2,648,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2071999
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2071999
2,648,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2040273
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2040273
2,648,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2044872
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2044872
2,648,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2043571
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2043571
2,648,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2039960
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2039960
2,648,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2045783
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2045783
2,648,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2044893
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2044893
2,648,000
1 x SSD SATA 240 GB
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2045194
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2045194
2,648,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2040029
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2040029
2,648,000
1 x SSD SATA 256 GB
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2045290
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2045290
2,648,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2046499
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2046499
2,648,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2045228
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2045228
2,648,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2045306
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2045306
2,648,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2026477
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2026477
2,648,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2048337
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2048337
2,648,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2052281
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2052281
2,648,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2057855
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2057855
2,648,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2052478
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2052478
2,648,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2047961
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2047961
2,648,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2057892
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2057892
2,648,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2051992
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2051992
2,648,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2052573
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2052573
2,648,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2051623
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2051623
2,648,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2063057
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2063057
2,648,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2063638
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2063638
2,648,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2066733
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2066733
2,648,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2065110
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2065110
2,648,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2063984
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2063984
2,648,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2063806
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2063806
2,648,000
3 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2004389
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2004389
2,648,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2063091
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2063091
2,648,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2073559
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2073559
2,648,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2071614
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2071614
2,648,000
1 x SSD SATA 256 GB
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2072084
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2072084
2,648,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2065095
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2065095
2,648,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2050333
Price : 2,648,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2050333
2,727,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2071090
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2071090
2,727,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2063948
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2063948
2,727,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2026907
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2026907
2,727,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2025918
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2025918
2,727,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2054209
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2054209
2,727,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2074277
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2074277
2,727,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2064816
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2064816
2,727,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2074270
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2074270
2,727,000
2 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 1 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2052577
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2052577
2,727,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2065465
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2065465
2,727,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2074242
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2074242
2,727,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2079900
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2079900
2,727,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2073358
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2073358
2,727,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2080451
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2080451
2,727,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2079597
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2079597
2,727,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2073818
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2073818
2,727,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2065802
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2065802
2,727,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2066221
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2066221
2,727,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2074259
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2074259
2,727,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2080783
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2080783
2,727,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2066164
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2066164
2,727,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2079421
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2079421
2,727,000
4 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2063764
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2063764
2,727,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2078344
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2078344
2,727,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2065447
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2065447
2,727,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2072824
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2072824
2,727,000
2 x SSD SATA 240 GB
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2035546
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2035546
2,727,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1970159
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1970159
2,727,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
2067442
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 2067442
2,727,000
4 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2028184
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2028184
2,727,000
2 x SSD SATA 240 GB
1 x SSD SATA 1 TB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2064186
Price : 2,727,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2064186
2,806,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2034824
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2034824
2,806,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2028506
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2028506
2,806,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2077908
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2077908
2,806,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2079881
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2079881
2,806,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2034058
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2034058
2,806,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2073793
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2073793
2,806,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2071708
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2071708
2,806,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2034051
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2034051
2,806,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2072473
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2072473
2,806,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2073323
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2073323
2,806,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2079884
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2079884
2,806,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2048393
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2048393
2,806,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2079562
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2079562
2,806,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2072884
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2072884
2,806,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2071496
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2071496
2,806,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2027775
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2027775
2,806,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2071516
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2071516
2,806,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2071333
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2071333
2,806,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2071735
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2071735
2,806,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2078411
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2078411
2,806,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2071006
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2071006
2,806,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2077895
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2077895
2,806,000
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1998518
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1998518
2,806,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2078403
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2078403
2,806,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2039367
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2039367
2,806,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2027609
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2027609
2,806,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2039477
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2039477
2,806,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2039585
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2039585
2,806,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2039642
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2039642
2,806,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2073013
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2073013
2,806,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2039841
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2039841
2,806,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2039957
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2039957
2,806,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2071311
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2071311
2,806,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1992582
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1992582
2,806,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2039834
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2039834
2,806,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1997921
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1997921
2,806,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2036144
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2036144
2,806,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2039838
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2039838
2,806,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2039824
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2039824
2,806,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2039682
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2039682
2,806,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2045203
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2045203
2,806,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2039644
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2039644
2,806,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1999679
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1999679
2,806,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2025999
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2025999
2,806,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2039358
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2039358
2,806,000
2 x HDD SATA 1,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1997813
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1997813
2,806,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2046440
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2046440
2,806,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2011363
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2011363
2,806,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1997917
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1997917
2,806,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2004131
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2004131
2,806,000
2 x HDD SATA 750 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2052804
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2052804
2,806,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2004120
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2004120
2,806,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2052744
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2052744
2,806,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2011374
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2011374
2,806,000
2 x HDD SATA 1,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2011302
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2011302
2,806,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2063384
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2063384
2,806,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2012307
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2012307
2,806,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2067409
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2067409
2,806,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2052777
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2052777
2,806,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1988198
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1988198
2,806,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2026622
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2026622
2,806,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2016570
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2016570
2,806,000
2 x HDD SATA 750 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2078393
Price : 2,806,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2078393
2,884,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2073060
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2073060
2,884,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2078292
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2078292
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2026321
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2026321
2,884,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2044734
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2044734
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2031564
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2031564
2,884,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2081267
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2081267
2,884,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
2027826
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 2027826
2,884,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2077524
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2077524
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2078779
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2078779
2,884,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2077899
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2077899
2,884,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2071144
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2071144
2,884,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2072894
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2072894
2,884,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2071628
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2071628
2,884,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2071830
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2071830
2,884,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1932596
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1932596
2,884,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1932521
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1932521
2,884,000
1 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2052561
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2052561
2,884,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2080734
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2080734
2,884,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2053009
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2053009
2,884,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
2027649
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 2027649
2,884,000
2 x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2025902
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2025902
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2028612
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2028612
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
2039686
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 2039686
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
2039840
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 2039840
2,884,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2077336
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2077336
2,884,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2065761
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2065761
2,884,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2065765
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2065765
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2034311
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2034311
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
2039615
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 2039615
2,884,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1998021
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1998021
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2034161
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2034161
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2039877
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2039877
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2039946
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2039946
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2039924
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2039924
2,884,000
2 x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2033989
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2033989
2,884,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2040678
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2040678
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2033845
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2033845
2,884,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2034258
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2034258
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1778266
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1778266
2,884,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1816530
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1816530
2,884,000
2 x HDD SATA 750 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1745103
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1745103
2,884,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1745472
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1745472
2,884,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1875807
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1875807
2,884,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
2039876
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 2039876
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2040203
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2040203
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2040656
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2040656
2,884,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1737561
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1737561
2,884,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1905189
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1905189
2,884,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2027817
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2027817
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1997843
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1997843
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1745106
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1745106
2,884,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1745102
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1745102
2,884,000
1 x HDD SATA 750 GB
1 x HDD SATA 1,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1911519
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1911519
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1987953
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1987953
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1988085
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1988085
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
2045161
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 2045161
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2045166
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2045166
2,884,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2025995
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2025995
2,884,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
2052258
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 2052258
2,884,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2052579
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2052579
2,884,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2054025
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2054025
2,884,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2034076
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2034076
2,884,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
2052590
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 2052590
2,884,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1876474
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1876474
2,884,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2063915
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2063915
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2014273
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2014273
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2063647
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2063647
2,884,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
2063703
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 2063703
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2064337
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2064337
2,884,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1928510
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1928510
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 1 TB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2063783
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2063783
2,884,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2067065
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2067065
2,884,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
2064154
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 2064154
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2063102
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2063102
2,884,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1796212
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1796212
2,884,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1796218
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1796218
2,884,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 1 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2064160
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2064160
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2065763
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2065763
2,884,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
2071643
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 2071643
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2063768
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2063768
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2064238
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2064238
2,884,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1976429
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1976429
2,884,000
2 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2034009
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2034009
2,884,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 1 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2071879
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2071879
2,884,000
1 x HDD SATA 750 GB
1 x HDD SATA 1,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1796213
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1796213
2,884,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2035513
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2035513
2,884,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2077452
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2077452
2,963,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2079317
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2079317
2,963,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2071151
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2071151
2,963,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2030280
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2030280
2,963,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2028604
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2028604
2,963,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2028303
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2028303
2,963,000
4 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2071482
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2071482
2,963,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2061381
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2061381
2,963,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2072710
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2072710
2,963,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2072805
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2072805
2,963,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2019384
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2019384
2,963,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2063069
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2063069
2,963,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2072946
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2072946
2,963,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2051709
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2051709
2,963,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2077340
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2077340
2,963,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2039350
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2039350
2,963,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2039574
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2039574
2,963,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2039582
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2039582
2,963,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2039614
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2039614
2,963,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2039625
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2039625
2,963,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2081246
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2081246
2,963,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2064192
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2064192
2,963,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2062725
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2062725
2,963,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2079305
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2079305
2,963,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2066234
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2066234
2,963,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1997776
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1997776
2,963,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1997779
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1997779
2,963,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1997794
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1997794
2,963,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2014270
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2014270
2,963,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
2046683
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 2046683
2,963,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2004117
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2004117
2,963,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2044868
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2044868
2,963,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2044961
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2044961
2,963,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2044906
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2044906
2,963,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1997802
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1997802
2,963,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
2040663
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 2040663
2,963,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2009513
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2009513
2,963,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2015858
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2015858
2,963,000
2 x HDD SATA 1,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2052257
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2052257
2,963,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2052264
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2052264
2,963,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2052769
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2052769
2,963,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2052847
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2052847
2,963,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2045153
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2045153
2,963,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2011276
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2011276
2,963,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2026236
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2026236
2,963,000
2 x HDD SATA 750 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2057699
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2057699
2,963,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2016403
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2016403
2,963,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2063789
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2063789
2,963,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2057834
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2057834
2,963,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
2067036
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 2067036
2,963,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
2067093
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 2067093
2,963,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2010337
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2010337
2,963,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
2052222
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 2052222
2,963,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2010098
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2010098
2,963,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2071529
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2071529
2,963,000
2 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
2045362
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 2045362
2,963,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
2063751
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 2063751
2,963,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2063771
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2063771
2,963,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2027771
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2027771
2,963,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2034223
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2034223
2,963,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2027829
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2027829
2,963,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2080811
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2080811
2,963,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
2071873
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 2071873
2,963,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2064460
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2064460
2,963,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2073481
Price : 2,963,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2073481
3,041,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2071237
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2071237
3,041,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2080971
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2080971
3,041,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 PRO 1700X
64G
2071655
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 PRO 1700X
RAM64G
Server ID 2071655
3,041,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2053023
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2053023
3,041,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
2028119
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 2028119
3,041,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
2063860
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 2063860
3,041,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2034082
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2034082
3,041,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2072106
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2072106
3,041,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2078871
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2078871
3,041,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2072966
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2072966
3,041,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2080410
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2080410
3,041,000
4 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2071029
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2071029
3,041,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2036105
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2036105
3,041,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
32G
2064880
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM32G
Server ID 2064880
3,041,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2078227
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2078227
3,041,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2013237
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2013237
3,041,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2071977
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2071977
3,041,000
4 x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
2039526
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 2039526
3,041,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 120 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2039592
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2039592
3,041,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 PRO 1700X
64G
2072984
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 PRO 1700X
RAM64G
Server ID 2072984
3,041,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2078546
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2078546
3,041,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2026628
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2026628
3,041,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1778985
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1778985
3,041,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1783798
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1783798
3,041,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
1999694
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 1999694
3,041,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1997906
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1997906
3,041,000
2 x HDD SATA 750 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1698928
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1698928
3,041,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1737354
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1737354
3,041,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2004127
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2004127
3,041,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1731820
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1731820
3,041,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1695356
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1695356
3,041,000
2 x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2002926
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2002926
3,041,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
2052249
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 2052249
3,041,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2027724
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2027724
3,041,000
3 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2015944
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2015944
3,041,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1778269
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1778269
3,041,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
2063383
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 2063383
3,041,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 120 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2063811
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2063811
3,041,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
2052306
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 2052306
3,041,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 120 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2063699
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2063699
3,041,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1775616
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1775616
3,041,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2015860
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2015860
3,041,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2016402
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2016402
3,041,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2012194
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2012194
3,041,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2014262
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2014262
3,041,000
3 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1979679
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1979679
3,041,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
2071545
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 2071545
3,041,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 120 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2004655
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2004655
3,041,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2063793
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2063793
3,041,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2064234
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2064234
3,041,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2015862
Price : 3,041,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2015862
3,120,000
4 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2071106
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2071106
3,120,000
3 x SSD SATA 256 GB
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2045252
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2045252
3,120,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
2034018
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 2034018
3,120,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2028110
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2028110
3,120,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1703539
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1703539
3,120,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2064969
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2064969
3,120,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2077786
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2077786
3,120,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2070687
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2070687
3,120,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2071058
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2071058
3,120,000
3 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
2078636
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 2078636
3,120,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
2058491
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 2058491
3,120,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2078977
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2078977
3,120,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2063182
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2063182
3,120,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2077320
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2077320
3,120,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2039280
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2039280
3,120,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
2039594
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 2039594
3,120,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
2009492
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 2009492
3,120,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 1 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2009507
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2009507
3,120,000
4 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2052219
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2052219
3,120,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2051478
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2051478
3,120,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1995958
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1995958
3,120,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2019392
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2019392
3,120,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1995979
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1995979
3,120,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2067083
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2067083
3,120,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
1968042
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 1968042
3,120,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 1 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2009490
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2009490
3,120,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
2063724
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 2063724
3,120,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
2009477
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 2009477
3,120,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2067062
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2067062
3,120,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
2067064
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 2067064
3,120,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 1 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2012177
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2012177
3,120,000
4 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2063351
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2063351
3,120,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
1 x SSD SATA 1 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2009476
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2009476
3,120,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
2073961
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 2073961
3,120,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2077327
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2077327
3,120,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
2080596
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 2080596
3,120,000
4 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2078828
Price : 3,120,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2078828
3,199,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2026524
Price : 3,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2026524
3,199,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2063251
Price : 3,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2063251
3,199,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2072101
Price : 3,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2072101
3,199,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2028447
Price : 3,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2028447
3,199,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
2031560
Price : 3,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 2031560
3,199,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2071527
Price : 3,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2071527
3,199,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2079108
Price : 3,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2079108
3,199,000
4 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2052581
Price : 3,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2052581
3,199,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2065790
Price : 3,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2065790
3,199,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2016406
Price : 3,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2016406
3,199,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2047425
Price : 3,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2047425
3,199,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2070880
Price : 3,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2070880
3,199,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2063191
Price : 3,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2063191
3,199,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2072517
Price : 3,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2072517
3,199,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2030582
Price : 3,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2030582
3,199,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2051820
Price : 3,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2051820
3,199,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2080817
Price : 3,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2080817
3,199,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2079894
Price : 3,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2079894
3,199,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 PRO 1700X
32G
1997432
Price : 3,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 PRO 1700X
RAM32G
Server ID 1997432
3,199,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2026080
Price : 3,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2026080
3,199,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1859328
Price : 3,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1859328
3,199,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1962898
Price : 3,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1962898
3,199,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2034297
Price : 3,199,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2034297
3,277,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2075986
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2075986
3,277,000
3 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2004643
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2004643
3,277,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2078771
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2078771
3,277,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2052943
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2052943
3,277,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2009807
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2009807
3,277,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2052408
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2052408
3,277,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2041177
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2041177
3,277,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2053573
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2053573
3,277,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1991221
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1991221
3,277,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2077303
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2077303
3,277,000
3 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2041023
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2041023
3,277,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2081021
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2081021
3,277,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2079330
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2079330
3,277,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2063665
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2063665
3,277,000
4 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2034310
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2034310
3,277,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2072128
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2072128
3,277,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2078966
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2078966
3,277,000
4 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1996272
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1996272
3,277,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2073176
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2073176
3,277,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1996027
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1996027
3,277,000
4 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2039967
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2039967
3,277,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1996006
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1996006
3,277,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1999306
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1999306
3,277,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
2044518
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 2044518
3,277,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2002922
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2002922
3,277,000
3 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2026033
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2026033
3,277,000
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon W-2145
128G
1981587
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon W-2145
RAM128G
Server ID 1981587
3,277,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2058426
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2058426
3,277,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2051251
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2051251
3,277,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
2027727
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 2027727
3,277,000
4 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2052272
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2052272
3,277,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2063698
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2063698
3,277,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
2063773
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 2063773
3,277,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 1 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2009498
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2009498
3,277,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 1 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2009499
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2009499
3,277,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2015865
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2015865
3,277,000
4 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2063785
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2063785
3,277,000
2 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
1848508
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 1848508
3,277,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
2070721
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 2070721
3,277,000
4 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2064395
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2064395
3,277,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2027370
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2027370
3,277,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2077339
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2077339
3,277,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2073594
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2073594
3,277,000
4 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2063890
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2063890
3,277,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2077338
Price : 3,277,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2077338
3,356,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
1764798
Price : 3,356,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 1764798
3,356,000
2 x SSD SATA 500 GB
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2053072
Price : 3,356,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2053072
3,356,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
2028762
Price : 3,356,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 2028762
3,356,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2039546
Price : 3,356,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2039546
3,356,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2043376
Price : 3,356,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2043376
3,356,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
1765179
Price : 3,356,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 1765179
3,356,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2052167
Price : 3,356,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2052167
3,356,000
4 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2078631
Price : 3,356,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2078631
3,356,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2080143
Price : 3,356,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2080143
3,356,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2063945
Price : 3,356,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2063945
3,356,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
2052633
Price : 3,356,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 2052633
3,356,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2080065
Price : 3,356,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2080065
3,356,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2080254
Price : 3,356,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2080254
3,356,000
4 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2065808
Price : 3,356,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2065808
3,356,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1910788
Price : 3,356,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1910788
3,356,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2071360
Price : 3,356,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2071360
3,356,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2026074
Price : 3,356,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2026074
3,356,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2063051
Price : 3,356,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2063051
3,356,000
4 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2031565
Price : 3,356,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2031565
3,356,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2064923
Price : 3,356,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2064923
3,356,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1736325
Price : 3,356,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1736325
3,356,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
1708105
Price : 3,356,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 1708105
3,356,000
3 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
1982723
Price : 3,356,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 1982723
3,356,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2077454
Price : 3,356,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2077454
3,434,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2063176
Price : 3,434,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2063176
3,434,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2079150
Price : 3,434,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2079150
3,434,000
4 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2063171
Price : 3,434,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2063171
3,434,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2053021
Price : 3,434,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2053021
3,434,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2063122
Price : 3,434,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2063122
3,434,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2078909
Price : 3,434,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2078909
3,434,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2052960
Price : 3,434,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2052960
3,434,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2079435
Price : 3,434,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2079435
3,434,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2029747
Price : 3,434,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2029747
3,434,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2080342
Price : 3,434,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2080342
3,434,000
2 x SSD SATA 240 GB
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2016527
Price : 3,434,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2016527
3,434,000
1 x HDD SATA 3,0 TB
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2064153
Price : 3,434,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2064153
3,434,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
2035510
Price : 3,434,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 2035510
3,434,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2047286
Price : 3,434,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2047286
3,434,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2070990
Price : 3,434,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2070990
3,434,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2072379
Price : 3,434,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2072379
3,434,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2077457
Price : 3,434,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2077457
3,434,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2026485
Price : 3,434,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2026485
3,434,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2040544
Price : 3,434,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2040544
3,434,000
4 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1949703
Price : 3,434,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1949703
3,434,000
3 x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2052827
Price : 3,434,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2052827
3,434,000
3 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
2002920
Price : 3,434,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 2002920
3,434,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
1950207
Price : 3,434,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 1950207
3,434,000
4 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
2063386
Price : 3,434,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 2063386
3,513,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2063363
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2063363
3,513,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
1959413
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 1959413
3,513,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2063173
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2063173
3,513,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1999813
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1999813
3,513,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2072371
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2072371
3,513,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2064759
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2064759
3,513,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2039505
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2039505
3,513,000
2 x SSD SATA 256 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2070747
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2070747
3,513,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
2030152
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 2030152
3,513,000
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2004218
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2004218
3,513,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2043355
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2043355
3,513,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2052729
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2052729
3,513,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2028579
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2028579
3,513,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2024571
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2024571
3,513,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
2044540
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 2044540
3,513,000
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
2067467
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 2067467
3,513,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2040367
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2040367
3,513,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
1981358
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 1981358
3,513,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2025950
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2025950
3,513,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
2033650
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 2033650
3,513,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2033512
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2033512
3,513,000
3 x SSD SATA 480 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
1974925
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 1974925
3,513,000
4 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2030349
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2030349
3,513,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
1999379
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 1999379
3,513,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2000666
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2000666
3,513,000
3 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
1970132
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 1970132
3,513,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
2039586
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 2039586
3,513,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2063071
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2063071
3,513,000
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
1962751
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 1962751
3,513,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
1990155
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 1990155
3,513,000
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
1918406
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 1918406
3,513,000
4 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2064449
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2064449
3,513,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2070893
Price : 3,513,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2070893
3,592,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2039565
Price : 3,592,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2039565
3,592,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2039802
Price : 3,592,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2039802
3,592,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2005172
Price : 3,592,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2005172
3,592,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2034265