حراجی سرورهای اختصاصی آلمان

سرور حراجی اختصاصی آلمان از دیتاسنتر معروف Hetzner Online GmbHبا سخت افزار مناسب و قدرتمند و بهترین قیمت ها توسط دیتاسنتر هتزنر آلمان ارائه می‌شود.

فروش سرورهای حراجی اختصاصی آلمان

سرعت دسترسی مناسب از داخل ایران، ارتباط شبکه پایدار، پورت Uplink قدرتمند، ترافیک نامحدود و قابلیت استفاده برای مجازی سازی از قابلیت های این سرورها می باشد.

جدول زیر هر یک ساعت یکبار بروزرسانی می شود.
عملیات
قیمت(تومان)
هارد
ترافیک
CPU
RAM
شناسه
2,207,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1933528
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1933528
2,207,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1933572
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1933572
2,207,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1967874
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1967874
2,207,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1970770
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1970770
2,207,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1932711
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1932711
2,207,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1970601
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1970601
2,207,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1932866
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1932866
2,207,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1933216
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1933216
2,207,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
1970342
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 1970342
2,207,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1972250
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1972250
2,207,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1970543
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1970543
2,207,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1970549
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1970549
2,207,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1970213
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1970213
2,207,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1966488
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1966488
2,207,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
1975027
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 1975027
2,207,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1975616
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1975616
2,207,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1970955
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1970955
2,207,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1976318
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1976318
2,207,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1976408
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1976408
2,207,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1971784
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1971784
2,207,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1968065
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1968065
2,207,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1976396
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1976396
2,207,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1976822
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1976822
2,207,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
1971109
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 1971109
2,207,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1975621
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1975621
2,207,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1976434
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1976434
2,207,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1975296
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1975296
2,207,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
1971511
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 1971511
2,207,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
1971651
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 1971651
2,207,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
1970404
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 1970404
2,207,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1970585
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1970585
2,207,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1975958
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1975958
2,207,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1971402
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1971402
2,207,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1939650
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1939650
2,207,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1940051
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1940051
2,207,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1940140
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1940140
2,207,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1971203
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1971203
2,207,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1968017
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1968017
2,207,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1970575
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1970575
2,207,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1939828
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1939828
2,207,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1955054
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1955054
2,207,000
1 x SSD SATA 240 GB
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1955338
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1955338
2,207,000
1 x SSD SATA 256 GB
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1955435
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1955435
2,207,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1957142
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1957142
2,207,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1950872
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1950872
2,207,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1955352
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1955352
2,207,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1951979
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1951979
2,207,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1955489
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1955489
2,207,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1954863
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1954863
2,207,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1955233
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1955233
2,207,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1949937
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1949937
2,207,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1955319
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1955319
2,207,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1957112
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1957112
2,207,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1949884
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1949884
2,207,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1956370
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1956370
2,207,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1950998
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1950998
2,207,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
1953812
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 1953812
2,207,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1955067
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1955067
2,207,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1953572
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1953572
2,207,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1954765
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1954765
2,207,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1909443
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1909443
2,207,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1954732
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1954732
2,207,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1956290
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1956290
2,207,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1952536
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1952536
2,207,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1955268
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1955268
2,207,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1948979
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1948979
2,207,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1962687
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1962687
2,207,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1950824
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1950824
2,207,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1916534
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1916534
2,207,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1962364
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1962364
2,207,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1966344
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1966344
2,207,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1953580
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1953580
2,207,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1968053
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1968053
2,207,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1962443
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1962443
2,207,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1967520
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1967520
2,207,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1967691
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1967691
2,207,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1962425
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1962425
2,207,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1967872
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1967872
2,207,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1966770
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1966770
2,207,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1962371
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1962371
2,207,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1955017
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1955017
2,207,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1954956
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1954956
2,207,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1966127
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1966127
2,207,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1971787
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1971787
2,207,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1966179
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1966179
2,207,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1970141
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1970141
2,207,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1971032
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1971032
2,207,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1970563
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1970563
2,207,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1970554
Price : 2,207,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1970554
2,272,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1975549
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1975549
2,272,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1971358
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1971358
2,272,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1971143
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1971143
2,272,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1971116
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1971116
2,272,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1976060
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1976060
2,272,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
1970840
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 1970840
2,272,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1917945
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1917945
2,272,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
1966960
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 1966960
2,272,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
1971327
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 1971327
2,272,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1967938
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1967938
2,272,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
1957078
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 1957078
2,272,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
1972161
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 1972161
2,272,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
1966107
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 1966107
2,272,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
1970776
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 1970776
2,272,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1975168
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1975168
2,272,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1975712
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1975712
2,272,000
2 x SSD SATA 250 GB
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1976149
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1976149
2,272,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1975871
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1975871
2,272,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1967636
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1967636
2,272,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1976088
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1976088
2,272,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1976315
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1976315
2,272,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1970504
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1970504
2,272,000
4 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1894085
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1894085
2,272,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1976274
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1976274
2,272,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1939317
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1939317
2,272,000
3 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1955443
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1955443
2,272,000
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1919797
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1919797
2,272,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1916302
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1916302
2,272,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1950275
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1950275
2,272,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1964540
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1964540
2,272,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1938987
Price : 2,272,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1938987
2,338,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1933700
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1933700
2,338,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
1976470
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 1976470
2,338,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1975596
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1975596
2,338,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1939616
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1939616
2,338,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1940098
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1940098
2,338,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1939995
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1939995
2,338,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1940037
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1940037
2,338,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
1970623
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 1970623
2,338,000
3 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1954643
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1954643
2,338,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1971745
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1971745
2,338,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1971114
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1971114
2,338,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
1971836
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 1971836
2,338,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
1971107
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 1971107
2,338,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1950642
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1950642
2,338,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1971518
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1971518
2,338,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1940061
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1940061
2,338,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1975162
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1975162
2,338,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1975770
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1975770
2,338,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1939798
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1939798
2,338,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1971893
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1971893
2,338,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1976045
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1976045
2,338,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1976504
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1976504
2,338,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1975653
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1975653
2,338,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1976409
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1976409
2,338,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1892487
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1892487
2,338,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1893310
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1893310
2,338,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1835462
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1835462
2,338,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1892537
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1892537
2,338,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1725123
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1725123
2,338,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1955024
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1955024
2,338,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1892606
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1892606
2,338,000
2 x HDD SATA 1,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1840562
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1840562
2,338,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1840598
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1840598
2,338,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1957174
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1957174
2,338,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1771002
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1771002
2,338,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1835316
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1835316
2,338,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1892547
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1892547
2,338,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1892549
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1892549
2,338,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1892511
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1892511
2,338,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1893321
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1893321
2,338,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1855417
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1855417
2,338,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1955212
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1955212
2,338,000
2 x HDD SATA 750 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1829515
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1829515
2,338,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1840600
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1840600
2,338,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1840560
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1840560
2,338,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1829511
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1829511
2,338,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1904709
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1904709
2,338,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1847754
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1847754
2,338,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1880426
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1880426
2,338,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1892420
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1892420
2,338,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1893293
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1893293
2,338,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1835279
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1835279
2,338,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1835314
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1835314
2,338,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1904748
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1904748
2,338,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1955299
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1955299
2,338,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1955036
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1955036
2,338,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1876199
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1876199
2,338,000
2 x HDD SATA 750 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1880431
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1880431
2,338,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1892458
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1892458
2,338,000
1 x HDD SATA 750 GB
1 x HDD SATA 1,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1783605
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1783605
2,338,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1880428
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1880428
2,338,000
2 x HDD SATA 750 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1955263
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1955263
2,338,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1892724
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1892724
2,338,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1932646
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1932646
2,338,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1861226
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1861226
2,338,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1910921
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1910921
2,338,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1916280
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1916280
2,338,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1962432
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1962432
2,338,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1916312
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1916312
2,338,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1657785
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1657785
2,338,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1962368
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1962368
2,338,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1904962
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1904962
2,338,000
2 x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1933109
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1933109
2,338,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1928288
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1928288
2,338,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1928269
Price : 2,338,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1928269
2,403,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1967993
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1967993
2,403,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1976446
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1976446
2,403,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
1970416
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 1970416
2,403,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1955449
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1955449
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1939811
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1939811
2,403,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
1969560
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 1969560
2,403,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1970423
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1970423
2,403,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1975645
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1975645
2,403,000
1 x SSD SATA 256 GB
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1976083
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1976083
2,403,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1867777
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1867777
2,403,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1939324
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1939324
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1939347
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1939347
2,403,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1939173
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1939173
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1940694
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1940694
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1939987
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1939987
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1874155
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1874155
2,403,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1938911
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1938911
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1764294
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1764294
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1777051
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1777051
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1892541
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1892541
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1892623
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1892623
2,403,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1927090
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1927090
2,403,000
2 x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1827749
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1827749
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1879924
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1879924
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1855366
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1855366
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1745472
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1745472
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1795359
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1795359
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1904731
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1904731
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1847873
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1847873
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1957023
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1957023
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1875807
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1875807
2,403,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1840535
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1840535
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1745106
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1745106
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1955284
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1955284
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1892380
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1892380
2,403,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1905189
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1905189
2,403,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1840819
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1840819
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1892369
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1892369
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1745102
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1745102
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1892540
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1892540
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1892544
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1892544
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 120 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1876213
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1876213
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1952486
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1952486
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1737561
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1737561
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 120 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1876211
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1876211
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1904852
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1904852
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1904844
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1904844
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1955276
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1955276
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1955205
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1955205
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1847763
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1847763
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1829627
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1829627
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1731547
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1731547
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1876197
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1876197
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1956676
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1956676
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1853502
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1853502
2,403,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1956669
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1956669
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1955414
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1955414
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1855376
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1855376
2,403,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1957277
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1957277
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1938977
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1938977
2,403,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1840594
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1840594
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1910784
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1910784
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1955527
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1955527
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1955266
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1955266
2,403,000
2 x HDD SATA 750 GB
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1876205
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1876205
2,403,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1932632
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1932632
2,403,000
1 x HDD SATA 750 GB
1 x HDD SATA 1,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1796213
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1796213
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1904654
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1904654
2,403,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1955294
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1955294
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1955027
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1955027
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1861251
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1861251
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 120 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1861303
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1861303
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 120 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1955231
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1955231
2,403,000
1 x HDD SATA 750 GB
1 x HDD SATA 1,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1911519
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1911519
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1955278
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1955278
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1932631
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1932631
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 1 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1966309
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1966309
2,403,000
3 x SSD SATA 512 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1891152
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1891152
2,403,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1962418
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1962418
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1962514
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1962514
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1867812
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1867812
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1876474
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1876474
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1967690
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1967690
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1876276
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1876276
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1855516
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1855516
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1939398
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1939398
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 1 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1967622
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1967622
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1796212
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1796212
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1867803
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1867803
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1971788
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1971788
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1970015
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1970015
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1796218
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1796218
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 1 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1967597
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1967597
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1928273
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1928273
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1955462
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1955462
2,403,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1788009
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1788009
2,403,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1840548
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1840548
2,403,000
2 x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1969976
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1969976
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1880454
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1880454
2,403,000
2 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
1876477
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 1876477
2,403,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1950273
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1950273
2,403,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1962399
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1962399
2,403,000
2 x HDD SATA 750 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1745103
Price : 2,403,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1745103
2,469,000
4 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1967508
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1967508
2,469,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1966868
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1966868
2,469,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1939796
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1939796
2,469,000
2 x SSD SATA 240 GB
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1955330
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1955330
2,469,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1939747
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1939747
2,469,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1971817
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1971817
2,469,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 1 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1967628
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1967628
2,469,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1971422
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1971422
2,469,000
3 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1955314
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1955314
2,469,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1939763
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1939763
2,469,000
4 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1950202
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1950202
2,469,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1971400
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1971400
2,469,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1971779
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1971779
2,469,000
2 x SSD SATA 240 GB
1 x SSD SATA 1 TB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1976178
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1976178
2,469,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1972411
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1972411
2,469,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1976429
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1976429
2,469,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1939594
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1939594
2,469,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1975592
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1975592
2,469,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1971874
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1971874
2,469,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1940689
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1940689
2,469,000
3 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1954649
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1954649
2,469,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1914844
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1914844
2,469,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1867856
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1867856
2,469,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1810627
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1810627
2,469,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1909945
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1909945
2,469,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1954764
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1954764
2,469,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1879326
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1879326
2,469,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1951119
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1951119
2,469,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1892431
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1892431
2,469,000
2 x HDD SATA 750 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1892448
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1892448
2,469,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1893263
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1893263
2,469,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1829529
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1829529
2,469,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1904727
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1904727
2,469,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1829503
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1829503
2,469,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1855357
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1855357
2,469,000
3 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1829527
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1829527
2,469,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1855351
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1855351
2,469,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1892479
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1892479
2,469,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1847700
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1847700
2,469,000
2 x HDD SATA 1,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1904729
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1904729
2,469,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1876175
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1876175
2,469,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1892454
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1892454
2,469,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1840543
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1840543
2,469,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1904696
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1904696
2,469,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1955395
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1955395
2,469,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1892475
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1892475
2,469,000
2 x HDD SATA 750 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1904713
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1904713
2,469,000
2 x HDD SATA 750 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1954906
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1954906
2,469,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1904722
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1904722
2,469,000
3 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1955467
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1955467
2,469,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1847711
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1847711
2,469,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1955464
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1955464
2,469,000
1 x HDD SATA 750 GB
1 x HDD SATA 1,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1892493
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1892493
2,469,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1886804
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1886804
2,469,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1904694
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1904694
2,469,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1955030
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1955030
2,469,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1950682
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1950682
2,469,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1840554
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1840554
2,469,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1892447
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1892447
2,469,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1954969
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1954969
2,469,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1953468
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1953468
2,469,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1956665
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1956665
2,469,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1955236
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1955236
2,469,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1954911
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1954911
2,469,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1956378
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1956378
2,469,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1910859
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1910859
2,469,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1956827
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1956827
2,469,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1911515
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1911515
2,469,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1962434
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1962434
2,469,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1922659
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1922659
2,469,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1915082
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1915082
2,469,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1854212
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1854212
2,469,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1954984
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1954984
2,469,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1867789
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1867789
2,469,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1855332
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1855332
2,469,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1855339
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1855339
2,469,000
2 x HDD SATA 1,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1971520
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1971520
2,469,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1970092
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1970092
2,469,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1967563
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1967563
2,469,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1970325
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1970325
2,469,000
3 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1855314
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1855314
2,469,000
2 x HDD SATA 1,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1928265
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1928265
2,469,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1967740
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1967740
2,469,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1971794
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1971794
2,469,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1963199
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1963199
2,469,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1955350
Price : 2,469,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1955350
2,534,000
4 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1971570
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1971570
2,534,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1914869
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1914869
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1939818
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1939818
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
1940166
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 1940166
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1971880
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1971880
2,534,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1949733
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1949733
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1891631
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1891631
2,534,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1976120
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1976120
2,534,000
4 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
1967544
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 1967544
2,534,000
3 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1976202
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1976202
2,534,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1938874
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1938874
2,534,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
1976129
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 1976129
2,534,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
1971486
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 1971486
2,534,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1974837
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1974837
2,534,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1938886
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1938886
2,534,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1915313
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1915313
2,534,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
1892513
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 1892513
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1892740
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1892740
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1954998
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1954998
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1717104
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1717104
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1835261
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1835261
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1892465
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1892465
2,534,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1764966
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1764966
2,534,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
1764846
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 1764846
2,534,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1949699
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1949699
2,534,000
2 x SSD SATA 250 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1949682
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1949682
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 120 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1876182
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1876182
2,534,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1847691
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1847691
2,534,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1902051
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1902051
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1698082
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1698082
2,534,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1778985
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1778985
2,534,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1840542
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1840542
2,534,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1853323
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1853323
2,534,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1783798
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1783798
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 120 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1847702
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1847702
2,534,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1776858
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1776858
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1731820
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1731820
2,534,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
1954967
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 1954967
2,534,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1855335
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1855335
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 120 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1855343
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1855343
2,534,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1840555
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1840555
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1731206
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1731206
2,534,000
4 x RAM 4096 MB DDR3 ECC
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1951034
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1951034
2,534,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1954912
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1954912
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1954923
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1954923
2,534,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 120 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1829475
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1829475
2,534,000
2 x HDD SATA 750 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1698928
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1698928
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 120 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1847696
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1847696
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 120 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1847667
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1847667
2,534,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1745101
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1745101
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1880633
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1880633
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1954896
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1954896
2,534,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1950193
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1950193
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1954983
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1954983
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1909089
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1909089
2,534,000
3 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1839434
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1839434
2,534,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1916235
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1916235
2,534,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1954959
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1954959
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1963079
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1963079
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1923514
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1923514
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1867801
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1867801
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1965669
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1965669
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1916316
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1916316
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
1817189
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 1817189
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1971947
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1971947
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1928270
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1928270
2,534,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1777988
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1777988
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1892488
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1892488
2,534,000
3 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1971790
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1971790
2,534,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1829450
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1829450
2,534,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1876180
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1876180
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1778269
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1778269
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1928275
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1928275
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1855446
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1855446
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1855354
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1855354
2,534,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1848337
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1848337
2,534,000
3 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1876191
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1876191
2,534,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 120 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1835251
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1835251
2,534,000
4 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1938878
Price : 2,534,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1938878
2,540,000
3 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1855437
Price : 2,540,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1855437
2,597,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1833388
Price : 2,597,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1833388
2,600,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1938986
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1938986
2,600,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1847704
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1847704
2,600,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1938913
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1938913
2,600,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1709555
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1709555
2,600,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1956187
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1956187
2,600,000
3 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1976142
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1976142
2,600,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1976345
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1976345
2,600,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
1976842
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 1976842
2,600,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1976192
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1976192
2,600,000
4 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1970602
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1970602
2,600,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1932424
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1932424
2,600,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1976450
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1976450
2,600,000
2 x SSD SATA 240 GB
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1962762
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1962762
2,600,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1962451
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1962451
2,600,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
1976310
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 1976310
2,600,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1955310
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1955310
2,600,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1971554
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1971554
2,600,000
3 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1876192
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1876192
2,600,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1892452
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1892452
2,600,000
4 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1892635
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1892635
2,600,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1886176
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1886176
2,600,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
1 x SSD SATA 120 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1866139
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1866139
2,600,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1855338
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1855338
2,600,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1902070
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1902070
2,600,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1764313
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1764313
2,600,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1821437
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1821437
2,600,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1855628
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1855628
2,600,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
1717113
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 1717113
2,600,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1954935
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1954935
2,600,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1839142
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1839142
2,600,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1853312
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1853312
2,600,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1769371
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1769371
2,600,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1847698
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1847698
2,600,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1874131
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1874131
2,600,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1962839
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1962839
2,600,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1916491
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1916491
2,600,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1962429
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1962429
2,600,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
1967970
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 1967970
2,600,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1853317
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1853317
2,600,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1833392
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1833392
2,600,000
3 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1829776
Price : 2,600,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1829776
2,665,000
3 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1874126
Price : 2,665,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1874126
2,665,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1962788
Price : 2,665,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1962788
2,665,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1963561
Price : 2,665,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1963561
2,665,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1855712
Price : 2,665,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1855712
2,665,000
4 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1976233
Price : 2,665,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1976233
2,665,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1971539
Price : 2,665,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1971539
2,665,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1955358
Price : 2,665,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1955358
2,665,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1955321
Price : 2,665,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1955321
2,665,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1949746
Price : 2,665,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1949746
2,665,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
3 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1751747
Price : 2,665,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1751747
2,665,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1919210
Price : 2,665,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1919210
2,665,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1902061
Price : 2,665,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1902061
2,665,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1720462
Price : 2,665,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1720462
2,665,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1859328
Price : 2,665,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1859328
2,665,000
4 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1967735
Price : 2,665,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1967735
2,665,000
4 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1962497
Price : 2,665,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1962497
2,731,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1909103
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1909103
2,731,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1971517
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1971517
2,731,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1949780
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1949780
2,731,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1967899
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1967899
2,731,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1938932
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1938932
2,731,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1974701
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1974701
2,731,000
1 x SSD SATA 256 GB
3 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1955101
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1955101
2,731,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1974686
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1974686
2,731,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1976322
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1976322
2,731,000
3 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1938888
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1938888
2,731,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
1976256
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 1976256
2,731,000
3 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1962448
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1962448
2,731,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1938889
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1938889
2,731,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1921128
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1921128
2,731,000
4 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1970469
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1970469
2,731,000
2 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
1932401
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 1932401
2,731,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
1976312
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 1976312
2,731,000
3 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1971467
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1971467
2,731,000
3 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1955018
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1955018
2,731,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1976270
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1976270
2,731,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1938877
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1938877
2,731,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
1976085
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 1976085
2,731,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1976306
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1976306
2,731,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
1970415
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 1970415
2,731,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
1833383
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 1833383
2,731,000
4 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1892378
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1892378
2,731,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1839145
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1839145
2,731,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1886163
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1886163
2,731,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1902049
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1902049
2,731,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
1878998
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 1878998
2,731,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1949745
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1949745
2,731,000
4 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1834126
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1834126
2,731,000
4 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1951172
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1951172
2,731,000
4 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1876239
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1876239
2,731,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1909087
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1909087
2,731,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1859295
Price : 2,731,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1859295
2,731,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
32G