حراجی سرورهای اختصاصی آلمان

سرور حراجی اختصاصی آلمان از دیتاسنتر معروف Hetzner Online GmbHبا سخت افزار مناسب و قدرتمند و بهترین قیمت ها توسط دیتاسنتر هتزنر آلمان ارائه می‌شود.

فروش سرورهای حراجی اختصاصی آلمان

سرعت دسترسی مناسب از داخل ایران، ارتباط شبکه پایدار، پورت Uplink قدرتمند، ترافیک نامحدود و قابلیت استفاده برای مجازی سازی از قابلیت های این سرورها می باشد.

جدول زیر هر یک ساعت یکبار بروزرسانی می شود.
عملیات
قیمت(تومان)
هارد
ترافیک
CPU
RAM
شناسه
2,490,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2223740
Price : 2,490,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2223740
2,490,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2314511
Price : 2,490,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2314511
2,490,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2315917
Price : 2,490,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2315917
2,490,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2315194
Price : 2,490,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2315194
2,490,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2314618
Price : 2,490,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2314618
2,490,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2316267
Price : 2,490,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2316267
2,490,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2316309
Price : 2,490,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2316309
2,490,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2314567
Price : 2,490,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2314567
2,490,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2308717
Price : 2,490,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2308717
2,490,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2314956
Price : 2,490,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2314956
2,490,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2316083
Price : 2,490,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2316083
2,490,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2314443
Price : 2,490,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2314443
2,490,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2308521
Price : 2,490,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2308521
2,490,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2315463
Price : 2,490,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2315463
2,490,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2314665
Price : 2,490,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2314665
2,490,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2313957
Price : 2,490,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2313957
2,490,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2315696
Price : 2,490,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2315696
2,490,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2315415
Price : 2,490,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2315415
2,490,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2302298
Price : 2,490,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2302298
2,490,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2314170
Price : 2,490,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2314170
2,490,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2310812
Price : 2,490,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2310812
2,573,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2223356
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2223356
2,573,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2270791
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2270791
2,573,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2229449
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2229449
2,573,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2271438
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2271438
2,573,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2312271
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2312271
2,573,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2224002
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2224002
2,573,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2315676
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2315676
2,573,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2284913
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2284913
2,573,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2314014
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2314014
2,573,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2315173
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2315173
2,573,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2315712
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2315712
2,573,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2302380
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2302380
2,573,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2308607
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2308607
2,573,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2271827
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2271827
2,573,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2322016
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2322016
2,573,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2321479
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2321479
2,573,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2321054
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2321054
2,573,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2322493
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2322493
2,573,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2320983
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2320983
2,573,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2321974
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2321974
2,573,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2322594
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2322594
2,573,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2322777
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2322777
2,573,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2322765
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2322765
2,573,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2321389
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2321389
2,573,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2315697
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2315697
2,573,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2322176
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2322176
2,573,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2314594
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2314594
2,573,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2314483
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2314483
2,573,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2230639
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2230639
2,573,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2276537
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2276537
2,573,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2284646
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2284646
2,573,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2226241
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2226241
2,573,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2288948
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2288948
2,573,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2289431
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2289431
2,573,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2302822
Price : 2,573,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2302822
2,657,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2313926
Price : 2,657,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2313926
2,657,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2302642
Price : 2,657,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2302642
2,657,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2314915
Price : 2,657,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2314915
2,657,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2320990
Price : 2,657,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2320990
2,657,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2312345
Price : 2,657,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2312345
2,657,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2315701
Price : 2,657,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2315701
2,657,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2312266
Price : 2,657,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2312266
2,657,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2314340
Price : 2,657,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2314340
2,657,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2323091
Price : 2,657,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2323091
2,657,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2321227
Price : 2,657,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2321227
2,657,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2322623
Price : 2,657,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2322623
2,657,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2315909
Price : 2,657,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2315909
2,657,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2322696
Price : 2,657,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2322696
2,657,000
1 x SSD SATA 256 GB
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2316101
Price : 2,657,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2316101
2,657,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2316194
Price : 2,657,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2316194
2,657,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2322169
Price : 2,657,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2322169
2,657,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2294624
Price : 2,657,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2294624
2,657,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2322627
Price : 2,657,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2322627
2,657,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2315729
Price : 2,657,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2315729
2,657,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2312241
Price : 2,657,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2312241
2,657,000
2 x SSD SATA 256 GB
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2288771
Price : 2,657,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2288771
2,657,000
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2290100
Price : 2,657,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2290100
2,657,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2314113
Price : 2,657,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2314113
2,657,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1996080
Price : 2,657,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1996080
2,741,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2116916
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2116916
2,741,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2310226
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2310226
2,741,000
3 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2308280
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2308280
2,741,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2322666
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2322666
2,741,000
1 x SSD SATA 256 GB
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2322269
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2322269
2,741,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2321535
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2321535
2,741,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2313903
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2313903
2,741,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2313984
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2313984
2,741,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2322707
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2322707
2,741,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2308671
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2308671
2,741,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2313848
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2313848
2,741,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2289870
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2289870
2,741,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2295346
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2295346
2,741,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2218984
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2218984
2,741,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2309246
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2309246
2,741,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2309247
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2309247
2,741,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2315847
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2315847
2,741,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2228183
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2228183
2,741,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2228224
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2228224
2,741,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2278738
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2278738
2,741,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2228191
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2228191
2,741,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2315865
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2315865
2,741,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2169678
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2169678
2,741,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2054125
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2054125
2,741,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2134488
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2134488
2,741,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2282580
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2282580
2,741,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2244306
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2244306
2,741,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2251322
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2251322
2,741,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2304333
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2304333
2,741,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2310252
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2310252
2,741,000
2 x HDD SATA 750 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2052804
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2052804
2,741,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2310347
Price : 2,741,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2310347
2,825,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2302134
Price : 2,825,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2302134
2,825,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2276666
Price : 2,825,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2276666
2,825,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2316187
Price : 2,825,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2316187
2,825,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2157666
Price : 2,825,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2157666
2,825,000
2 x SSD SATA 250 GB
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2321539
Price : 2,825,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2321539
2,825,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2283034
Price : 2,825,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2283034
2,825,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2158257
Price : 2,825,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2158257
2,825,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2315857
Price : 2,825,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2315857
2,825,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2073466
Price : 2,825,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2073466
2,825,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2259942
Price : 2,825,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2259942
2,825,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2320812
Price : 2,825,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2320812
2,825,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1868270
Price : 2,825,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1868270
2,825,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2129533
Price : 2,825,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2129533
2,825,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2244366
Price : 2,825,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2244366
2,825,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1868271
Price : 2,825,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1868271
2,825,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1758380
Price : 2,825,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1758380
2,825,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
2231277
Price : 2,825,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 2231277
2,825,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2251458
Price : 2,825,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2251458
2,825,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
2251338
Price : 2,825,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 2251338
2,825,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1778266
Price : 2,825,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1778266
2,825,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1737561
Price : 2,825,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1737561
2,825,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
2304325
Price : 2,825,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 2304325
2,825,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1988085
Price : 2,825,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1988085
2,825,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1905189
Price : 2,825,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1905189
2,909,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2272406
Price : 2,909,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2272406
2,909,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2116902
Price : 2,909,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2116902
2,909,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2004205
Price : 2,909,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2004205
2,909,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2323368
Price : 2,909,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2323368
2,909,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2323300
Price : 2,909,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2323300
2,909,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2321956
Price : 2,909,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2321956
2,909,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2322453
Price : 2,909,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2322453
2,909,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2322660
Price : 2,909,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2322660
2,909,000
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2276743
Price : 2,909,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2276743
2,909,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2321210
Price : 2,909,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2321210
2,909,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2164986
Price : 2,909,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2164986
2,909,000
4 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2302498
Price : 2,909,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2302498
2,909,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2278085
Price : 2,909,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2278085
2,909,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2323369
Price : 2,909,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2323369
2,909,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2169768
Price : 2,909,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2169768
2,909,000
2 x SSD SATA 480 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2296625
Price : 2,909,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2296625
2,909,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
2315859
Price : 2,909,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 2315859
2,909,000
3 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2235579
Price : 2,909,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2235579
2,909,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2282634
Price : 2,909,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2282634
2,909,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
2277587
Price : 2,909,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 2277587
2,909,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2282668
Price : 2,909,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2282668
2,909,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2169775
Price : 2,909,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2169775
2,909,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2128217
Price : 2,909,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2128217
2,909,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2122128
Price : 2,909,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2122128
2,909,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
2148827
Price : 2,909,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 2148827
2,909,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2152567
Price : 2,909,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2152567
2,909,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
2315858
Price : 2,909,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 2315858
2,993,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
2011325
Price : 2,993,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 2011325
2,993,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 256 GB
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2290104
Price : 2,993,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2290104
2,993,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2315156
Price : 2,993,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2315156
2,993,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2303775
Price : 2,993,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2303775
2,993,000
2 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2323318
Price : 2,993,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2323318
2,993,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2307989
Price : 2,993,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2307989
2,993,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2302162
Price : 2,993,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2302162
2,993,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2302596
Price : 2,993,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2302596
2,993,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2302639
Price : 2,993,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2302639
2,993,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2277759
Price : 2,993,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2277759
2,993,000
3 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2321626
Price : 2,993,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2321626
2,993,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2302175
Price : 2,993,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2302175
2,993,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2314484
Price : 2,993,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2314484
2,993,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2067044
Price : 2,993,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2067044
2,993,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1783200
Price : 2,993,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1783200
2,993,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1744486
Price : 2,993,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1744486
2,993,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1775616
Price : 2,993,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1775616
2,993,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1783798
Price : 2,993,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1783798
3,076,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2308125
Price : 3,076,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2308125
3,076,000
3 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2294161
Price : 3,076,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2294161
3,076,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2314681
Price : 3,076,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2314681
3,076,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2316164
Price : 3,076,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2316164
3,076,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2321740
Price : 3,076,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2321740
3,076,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2268563
Price : 3,076,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2268563
3,076,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2320387
Price : 3,076,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2320387
3,076,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
1992791
Price : 3,076,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 1992791
3,076,000
4 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2302516
Price : 3,076,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2302516
3,076,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2295091
Price : 3,076,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2295091
3,076,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
1939183
Price : 3,076,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 1939183
3,076,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2315058
Price : 3,076,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2315058
3,076,000
1 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2212387
Price : 3,076,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2212387
3,076,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
32G
2306600
Price : 3,076,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM32G
Server ID 2306600
3,076,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2309755
Price : 3,076,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2309755
3,076,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2310352
Price : 3,076,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2310352
3,076,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
2323399
Price : 3,076,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 2323399
3,076,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1997918
Price : 3,076,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1997918
3,076,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2077338
Price : 3,076,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2077338
3,076,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
2097615
Price : 3,076,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 2097615
3,160,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2220599
Price : 3,160,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2220599
3,160,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1778269
Price : 3,160,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1778269
3,160,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
2272407
Price : 3,160,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 2272407
3,160,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i5-12500
64G
2320844
Price : 3,160,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i5-12500
RAM64G
Server ID 2320844
3,160,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
2228283
Price : 3,160,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 2228283
3,160,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 PRO 1700X
64G
2315926
Price : 3,160,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 PRO 1700X
RAM64G
Server ID 2315926
3,160,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2312259
Price : 3,160,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2312259
3,160,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2305509
Price : 3,160,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2305509
3,160,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2314293
Price : 3,160,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2314293
3,160,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
1996386
Price : 3,160,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 1996386
3,160,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2314108
Price : 3,160,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2314108
3,160,000
4 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2314257
Price : 3,160,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2314257
3,160,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2314569
Price : 3,160,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2314569
3,160,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i5-12500
64G
2322903
Price : 3,160,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i5-12500
RAM64G
Server ID 2322903
3,160,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2277898
Price : 3,160,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2277898
3,160,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 PRO 1700X
64G
2303863
Price : 3,160,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 PRO 1700X
RAM64G
Server ID 2303863
3,160,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2302401
Price : 3,160,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2302401
3,160,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2320671
Price : 3,160,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2320671
3,160,000
2 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2309151
Price : 3,160,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2309151
3,160,000
1 x SSD SATA 256 GB
1 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2316436
Price : 3,160,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2316436
3,160,000
3 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2294300
Price : 3,160,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2294300
3,160,000
1 x SSD SATA 250 GB
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2308884
Price : 3,160,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2308884
3,160,000
2 x SSD SATA 500 GB
2 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2302709
Price : 3,160,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2302709
3,160,000
4 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2296480
Price : 3,160,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2296480
3,160,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2231497
Price : 3,160,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2231497
3,160,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
2282662
Price : 3,160,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 2282662
3,244,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2315914
Price : 3,244,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2315914
3,244,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2321286
Price : 3,244,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2321286
3,244,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2315180
Price : 3,244,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2315180
3,244,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
1983890
Price : 3,244,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 1983890
3,244,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2310434
Price : 3,244,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2310434
3,244,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
1993651
Price : 3,244,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 1993651
3,244,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2276463
Price : 3,244,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2276463
3,244,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2314436
Price : 3,244,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2314436
3,244,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2322786
Price : 3,244,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2322786
3,244,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2315714
Price : 3,244,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2315714
3,244,000
3 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2301796
Price : 3,244,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2301796
3,244,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
3 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2259874
Price : 3,244,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2259874
3,244,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2321750
Price : 3,244,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2321750
3,244,000
4 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2315411
Price : 3,244,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2315411
3,244,000
2 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2308031
Price : 3,244,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2308031
3,244,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2314011
Price : 3,244,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2314011
3,244,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
2258815
Price : 3,244,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 2258815
3,244,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2276500
Price : 3,244,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2276500
3,244,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2139910
Price : 3,244,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2139910
3,244,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2237709
Price : 3,244,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2237709
3,244,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
2268562
Price : 3,244,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 2268562
3,244,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
2282689
Price : 3,244,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 2282689
3,244,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
2213730
Price : 3,244,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 2213730
3,328,000
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
2235237
Price : 3,328,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 2235237
3,328,000
2 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2258780
Price : 3,328,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2258780
3,328,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2308561
Price : 3,328,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2308561
3,328,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2314208
Price : 3,328,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2314208
3,328,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2314209
Price : 3,328,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2314209
3,328,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2308265
Price : 3,328,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2308265
3,328,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2302255
Price : 3,328,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2302255
3,328,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2258587
Price : 3,328,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2258587
3,328,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2323083
Price : 3,328,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2323083
3,328,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2314301
Price : 3,328,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2314301
3,328,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2320619
Price : 3,328,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2320619
3,328,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2320588
Price : 3,328,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2320588
3,328,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
2220693
Price : 3,328,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 2220693
3,328,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2324558
Price : 3,328,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2324558
3,328,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2322014
Price : 3,328,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2322014
3,328,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
2323332
Price : 3,328,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 2323332
3,328,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2267971
Price : 3,328,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2267971
3,328,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2315700
Price : 3,328,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2315700
3,328,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2304774
Price : 3,328,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2304774
3,328,000
3 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2106370
Price : 3,328,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2106370
3,412,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2310311
Price : 3,412,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2310311
3,412,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2321179
Price : 3,412,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2321179
3,412,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2277848
Price : 3,412,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2277848
3,412,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2309038
Price : 3,412,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2309038
3,412,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2313820
Price : 3,412,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2313820
3,412,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2288143
Price : 3,412,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2288143
3,412,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2322474
Price : 3,412,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2322474
3,412,000
3 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
2301634
Price : 3,412,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 2301634
3,412,000
4 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
2178217
Price : 3,412,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 2178217
3,412,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2288625
Price : 3,412,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2288625
3,412,000
4 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2321919
Price : 3,412,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2321919
3,412,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2308065
Price : 3,412,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2308065
3,412,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2315459
Price : 3,412,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2315459
3,412,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2320736
Price : 3,412,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2320736
3,412,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2321674
Price : 3,412,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2321674
3,412,000
4 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2304329
Price : 3,412,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2304329
3,412,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2315170
Price : 3,412,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2315170
3,412,000
4 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2307838
Price : 3,412,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2307838
3,412,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2323379
Price : 3,412,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2323379
3,412,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
2235273
Price : 3,412,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 2235273
3,412,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2321897
Price : 3,412,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2321897
3,412,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2314258
Price : 3,412,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2314258
3,412,000
2 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2320741
Price : 3,412,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2320741
3,412,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2308383
Price : 3,412,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2308383
3,496,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2308404
Price : 3,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2308404
3,496,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2295201
Price : 3,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2295201
3,496,000
2 x SSD SATA 256 GB
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2315695
Price : 3,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2315695
3,496,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2322919
Price : 3,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2322919
3,496,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2321342
Price : 3,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2321342
3,496,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2313681
Price : 3,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2313681
3,496,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2313763
Price : 3,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2313763
3,496,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2305377
Price : 3,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2305377
3,496,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2098606
Price : 3,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2098606
3,496,000
3 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
2220734
Price : 3,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 2220734
3,496,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2321005
Price : 3,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2321005
3,496,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2284129
Price : 3,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2284129
3,496,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2319615
Price : 3,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2319615
3,496,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2302372
Price : 3,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2302372
3,496,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2184146
Price : 3,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2184146
3,496,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2308973
Price : 3,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2308973
3,496,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2304612
Price : 3,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2304612
3,496,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2276G
64G
2321743
Price : 3,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2276G
RAM64G
Server ID 2321743
3,496,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2034064
Price : 3,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2034064
3,496,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2117103
Price : 3,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2117103
3,496,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2034111
Price : 3,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2034111
3,496,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2034321
Price : 3,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2034321
3,496,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2301576
Price : 3,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2301576
3,496,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2231278
Price : 3,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2231278
3,496,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2142369
Price : 3,496,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2142369
3,579,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2314896
Price : 3,579,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2314896
3,579,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2315410
Price : 3,579,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2315410
3,579,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2323334
Price : 3,579,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2323334
3,579,000
3 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2314899
Price : 3,579,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2314899
3,579,000
2 x RAM 16384 MB DDR4 ECC
2 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2296408
Price : 3,579,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2296408
3,579,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2266453
Price : 3,579,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2266453
3,579,000
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2321476
Price : 3,579,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2321476
3,579,000
3 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2307843
Price : 3,579,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2307843
3,579,000
2 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2276658
Price : 3,579,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2276658
3,579,000
2 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2222840
Price : 3,579,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2222840
3,579,000
3 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2310440
Price : 3,579,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2310440
3,579,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2276G
64G
2321744
Price : 3,579,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2276G
RAM64G
Server ID 2321744
3,579,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2320528
Price : 3,579,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2320528
3,579,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2310231
Price : 3,579,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2310231
3,579,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2260437
Price : 3,579,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2260437
3,579,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2092574
Price : 3,579,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2092574
3,579,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2035509
Price : 3,579,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2035509
3,579,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2133742
Price : 3,579,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2133742
3,663,000
2 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2308821
Price : 3,663,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2308821
3,663,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2316701
Price : 3,663,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2316701
3,663,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2321508
Price : 3,663,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2321508
3,663,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2315694
Price : 3,663,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2315694
3,663,000
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2276594
Price : 3,663,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2276594
3,663,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2321752
Price : 3,663,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2321752
3,663,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2288899
Price : 3,663,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2288899
3,663,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
1 x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2302680
Price : 3,663,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2302680
3,663,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2315754
Price : 3,663,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2315754
3,663,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
2320584
Price : 3,663,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 2320584
3,663,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
2140002
Price : 3,663,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 2140002
3,663,000
4 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2314923
Price : 3,663,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2314923
3,663,000
3 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2103545
Price : 3,663,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2103545
3,663,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2031842
Price : 3,663,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2031842
3,663,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2100177
Price : 3,663,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2100177
3,747,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2309054
Price : 3,747,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2309054
3,747,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2302732
Price : 3,747,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2302732
3,747,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2313879
Price : 3,747,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2313879
3,747,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2294533
Price : 3,747,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2294533
3,747,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2315877
Price : 3,747,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2315877
3,747,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i5-12500
64G
2321447
Price : 3,747,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i5-12500
RAM64G
Server ID 2321447
3,747,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i5-12500
64G
2320874
Price : 3,747,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i5-12500
RAM64G
Server ID 2320874
3,747,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2319623
Price : 3,747,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2319623
3,747,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2301666
Price : 3,747,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2301666
3,747,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2321141
Price : 3,747,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2321141
3,747,000
2 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2321900
Price : 3,747,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2321900
3,747,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2322077
Price : 3,747,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2322077
3,747,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i5-12500
64G
2322825
Price : 3,747,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i5-12500
RAM64G
Server ID 2322825
3,747,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
unlimited
AMD Ryzen 7 PRO 1700X
64G
2316299
Price : 3,747,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 PRO 1700X
RAM64G
Server ID 2316299
3,747,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2302530
Price : 3,747,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2302530
3,831,000
2 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2305398
Price : 3,831,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2305398
3,831,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2016398
Price : 3,831,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2016398
3,831,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2314918
Price : 3,831,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2314918
3,831,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2322533
Price : 3,831,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2322533
3,831,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2310842
Price : 3,831,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2310842
3,831,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2308742
Price : 3,831,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2308742
3,831,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2313710
Price : 3,831,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2313710
3,831,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2314100
Price : 3,831,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2314100
3,831,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2322498
Price : 3,831,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2322498
3,831,000
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2248450
Price : 3,831,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2248450
3,831,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2320437
Price : 3,831,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2320437
3,831,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2301623
Price : 3,831,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2301623
3,831,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2308447
Price : 3,831,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2308447
3,831,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
256G
2313635
Price : 3,831,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM256G
Server ID 2313635
3,831,000
2 x SSD SATA 250 GB
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2284192
Price : 3,831,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2284192
3,831,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2317002
Price : 3,831,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2317002
3,831,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2266610
Price : 3,831,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2266610
3,831,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2315933
Price : 3,831,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2315933
3,915,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2320958
Price : 3,915,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2320958
3,915,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2323328
Price : 3,915,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2323328
3,915,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2320446
Price : 3,915,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2320446
3,915,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2235059
Price : 3,915,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2235059
3,915,000
3 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2302542
Price : 3,915,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2302542
3,915,000
4 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
2232404
Price : 3,915,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 2232404
3,915,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2315191
Price : 3,915,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2315191
3,915,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2314105
Price : 3,915,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2314105
3,915,000
2 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2322031
Price : 3,915,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2322031
3,915,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
3 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2284087
Price : 3,915,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2284087
3,915,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2213783
Price : 3,915,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2213783
3,915,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2322759
Price : 3,915,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2322759
3,915,000
4 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2261518
Price : 3,915,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2261518
3,915,000
3 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2314928
Price : 3,915,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2314928
3,915,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2278077
Price : 3,915,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2278077
3,915,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 PRO 1700X
64G
2310612
Price : 3,915,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 PRO 1700X
RAM64G
Server ID 2310612
3,915,000
2 x SSD SATA 512 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2269308
Price : 3,915,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2269308
3,915,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2320439
Price : 3,915,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2320439
3,915,000
4 x SSD SATA 500 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2222854
Price : 3,915,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2222854
3,915,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2322672
Price : 3,915,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2322672
3,915,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2270679
Price : 3,915,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2270679
3,999,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2302388
Price : 3,999,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2302388
3,999,000
2 x SSD SATA 240 GB
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2316214
Price : 3,999,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2316214
3,999,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 PRO 1700X
64G
2260456
Price : 3,999,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 PRO 1700X
RAM64G
Server ID 2260456
3,999,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2323385
Price : 3,999,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2323385
3,999,000
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2294121
Price : 3,999,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2294121
3,999,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2323382
Price : 3,999,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2323382
3,999,000
3 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2315271
Price : 3,999,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2315271
3,999,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2322043
Price : 3,999,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2322043
3,999,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2301617
Price : 3,999,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2301617
3,999,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2320589
Price : 3,999,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2320589
3,999,000
4 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2321899
Price : 3,999,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2321899
3,999,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 PRO 1700X
32G
2313841
Price : 3,999,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 PRO 1700X
RAM32G
Server ID 2313841
3,999,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
128G
2315052
Price : 3,999,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM128G
Server ID 2315052
3,999,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 250 GB
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2289188
Price : 3,999,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2289188
3,999,000
1 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2188839
Price : 3,999,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2188839
4,083,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2308002
Price : 4,083,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2308002
4,083,000
4 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2248429
Price : 4,083,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2248429
4,083,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2313535
Price : 4,083,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2313535
4,083,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2073477
Price : 4,083,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2073477
4,083,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2282957
Price : 4,083,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2282957
4,083,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2322073
Price : 4,083,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2322073
4,083,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2309802
Price : 4,083,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2309802
4,083,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2259521
Price : 4,083,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2259521
4,083,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2322679
Price : 4,083,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2322679
4,083,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Opteron 6338P
64G
2260257
Price : 4,083,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Opteron 6338P
RAM64G
Server ID 2260257
4,083,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2301749
Price : 4,083,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2301749
4,083,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2312299
Price : 4,083,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2312299
4,083,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2322764
Price : 4,083,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2322764
4,083,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
128G
2316574
Price : 4,083,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM128G
Server ID 2316574
4,083,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2320822
Price : 4,083,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2320822
4,083,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
256G
2313638
Price : 4,083,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM256G
Server ID 2313638
4,083,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2301625
Price : 4,083,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2301625
4,166,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2310665
Price : 4,166,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2310665
4,166,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2326364
Price : 4,166,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2326364
4,166,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2322622
Price : 4,166,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2322622
4,166,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2301653
Price : 4,166,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2301653
4,166,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
2235260
Price : 4,166,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 2235260
4,166,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i5-12500
128G
2322790
Price : 4,166,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i5-12500
RAM128G
Server ID 2322790
4,166,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i5-12500
128G
2321251
Price : 4,166,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i5-12500
RAM128G
Server ID 2321251
4,166,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2302520
Price : 4,166,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2302520
4,166,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2322146
Price : 4,166,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2322146
4,166,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2316384
Price : 4,166,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2316384
4,166,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2322045
Price : 4,166,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2322045
4,166,000
3 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2316172
Price : 4,166,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2316172
4,166,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2322052
Price : 4,166,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2322052
4,166,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2321047
Price : 4,166,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2321047
4,166,000
2 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2321394
Price : 4,166,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2321394
4,166,000
3 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2288431
Price : 4,166,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2288431
4,250,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2323386
Price : 4,250,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2323386
4,250,000
4 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2253510
Price : 4,250,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2253510
4,250,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2315276
Price : 4,250,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2315276
4,250,000
2 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2308029
Price : 4,250,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2308029
4,250,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2303765
Price : 4,250,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2303765
4,250,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon W-2145
128G
2310315
Price : 4,250,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon W-2145
RAM128G
Server ID 2310315
4,250,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
3 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2292774
Price : 4,250,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2292774
4,250,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2322233
Price : 4,250,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2322233
4,250,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
2320580
Price : 4,250,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 2320580
4,250,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
1 x SSD M.2 NVMe 2 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2222767
Price : 4,250,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2222767
4,250,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2277160
Price : 4,250,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2277160
4,250,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2321905
Price : 4,250,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2321905
4,250,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2321746
Price : 4,250,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2321746
4,250,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2302621
Price : 4,250,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2302621
4,250,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
128G
2323074
Price : 4,250,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM128G
Server ID 2323074
4,250,000
1 x HDD SATA 10 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2322717
Price : 4,250,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2322717
4,250,000
2 x SSD SATA 500 GB
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2249732
Price : 4,250,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2249732
4,250,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2314941
Price : 4,250,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2314941
4,250,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2322134
Price : 4,250,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2322134
4,250,000
1 x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2321799
Price : 4,250,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2321799
4,250,000
2 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2313956
Price : 4,250,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2313956
4,250,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2321168
Price : 4,250,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2321168
4,250,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2260752
Price : 4,250,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2260752
4,250,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2322046
Price : 4,250,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2322046
4,250,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2259929
Price : 4,250,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2259929
4,334,000
3 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2271429
Price : 4,334,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2271429
4,334,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2294509
Price : 4,334,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2294509
4,334,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2310345
Price : 4,334,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2310345
4,334,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2313747
Price : 4,334,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2313747
4,334,000
3 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2309276
Price : 4,334,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2309276
4,334,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2306273
Price : 4,334,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2306273
4,334,000
3 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2314833
Price : 4,334,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2314833
4,334,000
2 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 1 TB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2321249
Price : 4,334,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2321249
4,334,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2302710
Price : 4,334,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2302710
4,334,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2304303
Price : 4,334,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2304303
4,334,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2302284
Price : 4,334,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2302284
4,334,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2260762
Price : 4,334,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2260762
4,334,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2302700
Price : 4,334,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2302700
4,334,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2284407
Price : 4,334,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2284407
4,418,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2309489
Price : 4,418,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2309489
4,418,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2315035
Price : 4,418,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2315035
4,418,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2316407
Price : 4,418,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2316407
4,418,000
2 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2307829
Price : 4,418,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2307829
4,418,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2283449
Price : 4,418,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2283449
4,418,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2220665
Price : 4,418,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2220665
4,418,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2205824
Price : 4,418,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2205824
4,418,000
3 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
256G
2313702
Price : 4,418,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM256G
Server ID 2313702
4,418,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2308735
Price : 4,418,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2308735
4,418,000
4 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i5-12500
64G
2322791
Price : 4,418,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i5-12500
RAM64G
Server ID 2322791
4,418,000
4 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i5-12500
64G
2320841
Price : 4,418,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i5-12500
RAM64G
Server ID 2320841
4,418,000
4 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2309194
Price : 4,418,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2309194
4,418,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2314942
Price : 4,418,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2314942
4,418,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2308552
Price : 4,418,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2308552
4,418,000
3 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
2180764
Price : 4,418,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 2180764
4,418,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2314067
Price : 4,418,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2314067
4,418,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2296136
Price : 4,418,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2296136
4,418,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2302290
Price : 4,418,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2302290
4,502,000
3 x SSD M.2 NVMe 1 TB
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2322916
Price : 4,502,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2322916
4,502,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2294927
Price : 4,502,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2294927
4,502,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2270674
Price : 4,502,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2270674
4,502,000
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
2252986
Price : 4,502,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 2252986
4,502,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
256G
2313722
Price : 4,502,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM256G
Server ID 2313722
4,502,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2276G
64G
2088138
Price : 4,502,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2276G
RAM64G
Server ID 2088138
4,502,000
3 x SSD M.2 NVMe 1 TB
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2309278
Price : 4,502,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2309278
4,502,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2309334
Price : 4,502,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2309334
4,502,000
4 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
256G
2313719
Price : 4,502,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM256G
Server ID 2313719
4,502,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2236537
Price : 4,502,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2236537
4,502,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
256G
2288160
Price : 4,502,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM256G
Server ID 2288160
4,502,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2308652
Price : 4,502,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2308652
4,502,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2287996
Price : 4,502,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2287996
4,502,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2302674
Price : 4,502,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2302674
4,502,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2308942
Price : 4,502,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2308942
4,502,000
3 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2322041
Price : 4,502,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2322041
4,502,000
2 x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 9 3900
128G
2323160
Price : 4,502,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 9 3900
RAM128G
Server ID 2323160
4,502,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2314950
Price : 4,502,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2314950
4,502,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2282666
Price : 4,502,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2282666
4,586,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2290096
Price : 4,586,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2290096
4,586,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2321146
Price : 4,586,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2321146
4,586,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
2307841
Price : 4,586,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 2307841
4,586,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
1 x SSD U.2 NVMe 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2313505
Price : 4,586,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2313505
4,586,000
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2314202
Price : 4,586,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2314202
4,586,000
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 PRO 1700X
64G
2322538
Price : 4,586,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 PRO 1700X
RAM64G
Server ID 2322538
4,586,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2320778