حراجی سرورهای اختصاصی آلمان

سرور حراجی اختصاصی آلمان از دیتاسنتر معروف Hetzner Online GmbHبا سخت افزار مناسب و قدرتمند و بهترین قیمت ها توسط دیتاسنتر هتزنر آلمان ارائه می‌شود.

فروش سرورهای حراجی اختصاصی آلمان

سرعت دسترسی مناسب از داخل ایران، ارتباط شبکه پایدار، پورت Uplink قدرتمند، ترافیک نامحدود و قابلیت استفاده برای مجازی سازی از قابلیت های این سرورها می باشد.

جدول زیر هر یک ساعت یکبار بروزرسانی می شود.
عملیات
قیمت(تومان)
هارد
ترافیک
CPU
RAM
شناسه
1,411,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1876031
Price : 1,411,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1876031
1,456,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1875778
Price : 1,456,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1875778
1,456,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1875255
Price : 1,456,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1875255
1,456,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1876698
Price : 1,456,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1876698
1,495,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1828758
Price : 1,495,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1828758
1,495,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1828766
Price : 1,495,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1828766
1,495,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1835095
Price : 1,495,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1835095
1,495,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1829871
Price : 1,495,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1829871
1,495,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1731462
Price : 1,495,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1731462
1,495,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1839817
Price : 1,495,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1839817
1,495,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1847892
Price : 1,495,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1847892
1,500,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1879804
Price : 1,500,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1879804
1,500,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1879733
Price : 1,500,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1879733
1,500,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1876703
Price : 1,500,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1876703
1,500,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1879358
Price : 1,500,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1879358
1,500,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1880655
Price : 1,500,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1880655
1,500,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1880642
Price : 1,500,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1880642
1,500,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 1 TB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1880513
Price : 1,500,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1880513
1,500,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1879573
Price : 1,500,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1879573
1,500,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1859936
Price : 1,500,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1859936
1,500,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1861353
Price : 1,500,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1861353
1,500,000
1 x SSD SATA 240 GB
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1867869
Price : 1,500,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1867869
1,500,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1859730
Price : 1,500,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1859730
1,500,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1867007
Price : 1,500,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1867007
1,500,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1867779
Price : 1,500,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1867779
1,500,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1847720
Price : 1,500,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1847720
1,500,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1847750
Price : 1,500,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1847750
1,500,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1847968
Price : 1,500,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1847968
1,516,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1828037
Price : 1,516,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1828037
1,516,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1846270
Price : 1,516,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1846270
1,540,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1827625
Price : 1,540,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1827625
1,540,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1736423
Price : 1,540,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1736423
1,545,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1846528
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1846528
1,545,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1879527
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1879527
1,545,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1846827
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1846827
1,545,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
1875462
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 1875462
1,545,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1879540
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1879540
1,545,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1874819
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1874819
1,545,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1875234
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1875234
1,545,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1834355
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1834355
1,545,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1846947
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1846947
1,545,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
1879346
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 1879346
1,545,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
1874533
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 1874533
1,545,000
2 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1853727
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1853727
1,545,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1876598
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1876598
1,545,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
1879216
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 1879216
1,545,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1874876
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1874876
1,545,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1855387
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1855387
1,545,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1880360
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1880360
1,545,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1874887
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1874887
1,545,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1875091
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1875091
1,545,000
1 x SSD SATA 256 GB
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1840613
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1840613
1,545,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1853961
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1853961
1,545,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1876185
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1876185
1,545,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1874878
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1874878
1,545,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1879811
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1879811
1,545,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
1875490
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 1875490
1,545,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1879861
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1879861
1,545,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1880224
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1880224
1,545,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1875812
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1875812
1,545,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1879837
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1879837
1,545,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1880648
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1880648
1,545,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
1879869
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 1879869
1,545,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1876467
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1876467
1,545,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1875504
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1875504
1,545,000
3 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1855430
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1855430
1,545,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1861600
Price : 1,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1861600
1,551,000
4 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1810575
Price : 1,551,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1810575
1,551,000
4 x SSD SATA 480 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1835250
Price : 1,551,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1835250
1,551,000
2 x SSD SATA 256 GB
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1810926
Price : 1,551,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1810926
1,575,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1855288
Price : 1,575,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1855288
1,579,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1751610
Price : 1,579,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1751610
1,579,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1725123
Price : 1,579,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1725123
1,579,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1855421
Price : 1,579,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1855421
1,579,000
1 x HDD SATA 2,0 TB
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1795720
Price : 1,579,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1795720
1,587,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1847713
Price : 1,587,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1847713
1,590,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1753881
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1753881
1,590,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1808490
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1808490
1,590,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1874906
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1874906
1,590,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1847408
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1847408
1,590,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1876666
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1876666
1,590,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
1874520
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 1874520
1,590,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1847057
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1847057
1,590,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
1853664
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 1853664
1,590,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
1875491
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 1875491
1,590,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1880445
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1880445
1,590,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1777877
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1777877
1,590,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1823619
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1823619
1,590,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
1846429
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 1846429
1,590,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1846525
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1846525
1,590,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1840608
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1840608
1,590,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1875513
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1875513
1,590,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1855359
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1855359
1,590,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1874826
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1874826
1,590,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1876704
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1876704
1,590,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1861351
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1861351
1,590,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1861226
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1861226
1,590,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1860151
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1860151
1,590,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1861293
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1861293
1,590,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1861310
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1861310
1,590,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1860141
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1860141
1,590,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1861212
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1861212
1,590,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1859935
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1859935
1,590,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1861393
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1861393
1,590,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1859964
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1859964
1,590,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1861307
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1861307
1,590,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1860126
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1860126
1,590,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1861244
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1861244
1,590,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1861297
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1861297
1,590,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1861295
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1861295
1,590,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1861237
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1861237
1,590,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1859937
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1859937
1,590,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1861684
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1861684
1,590,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1861309
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1861309
1,590,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1867777
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1867777
1,590,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1867843
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1867843
1,590,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1867810
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1867810
1,590,000
2 x HDD SATA 1,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1867792
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1867792
1,590,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1861599
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1861599
1,590,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1867818
Price : 1,590,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1867818
1,595,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1829510
Price : 1,595,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1829510
1,595,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1828695
Price : 1,595,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1828695
1,595,000
2 x HDD SATA 750 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1829515
Price : 1,595,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1829515
1,595,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1828500
Price : 1,595,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1828500
1,595,000
2 x HDD SATA 1,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1835310
Price : 1,595,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1835310
1,595,000
1 x HDD SATA 750 GB
1 x HDD SATA 1,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1835308
Price : 1,595,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1835308
1,595,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1835314
Price : 1,595,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1835314
1,595,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1835313
Price : 1,595,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1835313
1,595,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1835279
Price : 1,595,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1835279
1,595,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1835462
Price : 1,595,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1835462
1,595,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1847757
Price : 1,595,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1847757
1,599,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1833697
Price : 1,599,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1833697
1,607,000
2 x RAM 8192 MB DDR3 ECC
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1839815
Price : 1,607,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1839815
1,614,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1744474
Price : 1,614,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1744474
1,614,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1737561
Price : 1,614,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1737561
1,614,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1745472
Price : 1,614,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1745472
1,614,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1751058
Price : 1,614,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1751058
1,614,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1745106
Price : 1,614,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1745106
1,621,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1834907
Price : 1,621,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1834907
1,621,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1758378
Price : 1,621,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1758378
1,623,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1855360
Price : 1,623,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1855360
1,623,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1835274
Price : 1,623,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1835274
1,623,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1840587
Price : 1,623,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1840587
1,628,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1827874
Price : 1,628,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1827874
1,628,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1846184
Price : 1,628,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1846184
1,634,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1758963
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1758963
1,634,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1777618
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1777618
1,634,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1777737
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1777737
1,634,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1808701
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1808701
1,634,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1756574
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1756574
1,634,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1759230
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1759230
1,634,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
1876107
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 1876107
1,634,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1770360
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1770360
1,634,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
1879479
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 1879479
1,634,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1879489
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1879489
1,634,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1874568
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1874568
1,634,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1847670
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1847670
1,634,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1809625
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1809625
1,634,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1847773
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1847773
1,634,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
1875507
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 1875507
1,634,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
1879381
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 1879381
1,634,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1847693
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1847693
1,634,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1875527
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1875527
1,634,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1879235
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1879235
1,634,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1875204
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1875204
1,634,000
4 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1810768
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1810768
1,634,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1827953
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1827953
1,634,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1876702
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1876702
1,634,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1853954
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1853954
1,634,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1876716
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1876716
1,634,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1879773
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1879773
1,634,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1880514
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1880514
1,634,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1850690
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1850690
1,634,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1861183
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1861183
1,634,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1859350
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1859350
1,634,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1861164
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1861164
1,634,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1859947
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1859947
1,634,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1861251
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1861251
1,634,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1845784
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1845784
1,634,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 120 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1861303
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1861303
1,634,000
2 x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1859289
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1859289
1,634,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1861332
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1861332
1,634,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1860753
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1860753
1,634,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1861224
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1861224
1,634,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1861346
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1861346
1,634,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1861376
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1861376
1,634,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1861743
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1861743
1,634,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1867858
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1867858
1,634,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1867763
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1867763
1,634,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1866155
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1866155
1,634,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1867809
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1867809
1,634,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1868270
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1868270
1,634,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1867803
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1867803
1,634,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1867938
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1867938
1,634,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1840548
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1840548
1,634,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1847879
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1847879
1,634,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1855434
Price : 1,634,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1855434
1,639,000
2 x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1827749
Price : 1,639,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1827749
1,643,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1828713
Price : 1,643,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1828713
1,643,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1835371
Price : 1,643,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1835371
1,643,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1834393
Price : 1,643,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1834393
1,643,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1840535
Price : 1,643,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1840535
1,643,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1840594
Price : 1,643,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1840594
1,655,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1833748
Price : 1,655,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1833748
1,655,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1853502
Price : 1,655,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1853502
1,658,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1846668
Price : 1,658,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1846668
1,661,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1835663
Price : 1,661,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1835663
1,661,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1840879
Price : 1,661,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1840879
1,662,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1810627
Price : 1,662,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1810627
1,662,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1854064
Price : 1,662,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1854064
1,662,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1854212
Price : 1,662,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1854212
1,679,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1740712
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1740712
1,679,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1816303
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1816303
1,679,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1816683
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1816683
1,679,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
1880321
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 1880321
1,679,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1875190
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1875190
1,679,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1876475
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1876475
1,679,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1840830
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1840830
1,679,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1845807
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1845807
1,679,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1854159
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1854159
1,679,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1855375
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1855375
1,679,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1862751
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1862751
1,679,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1876234
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1876234
1,679,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1880389
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1880389
1,679,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1875798
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1875798
1,679,000
2 x HDD SATA 750 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1880431
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1880431
1,679,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1880428
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1880428
1,679,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1879860
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1879860
1,679,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1846717
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1846717
1,679,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1847967
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1847967
1,679,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1879284
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1879284
1,679,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1880454
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1880454
1,679,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1840593
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1840593
1,679,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1840694
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1840694
1,679,000
2 x HDD SATA 1,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1848263
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1848263
1,679,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1855391
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1855391
1,679,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1876713
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1876713
1,679,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1847715
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1847715
1,679,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1849325
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1849325
1,679,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1876199
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1876199
1,679,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1859700
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1859700
1,679,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1861561
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1861561
1,679,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1861217
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1861217
1,679,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1859926
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1859926
1,679,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1861227
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1861227
1,679,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1861601
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1861601
1,679,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1859916
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1859916
1,679,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1859925
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1859925
1,679,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1861225
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1861225
1,679,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1861208
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1861208
1,679,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1861298
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1861298
1,679,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1866751
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1866751
1,679,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1867797
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1867797
1,679,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1867807
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1867807
1,679,000
4 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1849725
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1849725
1,679,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1867787
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1867787
1,679,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1867804
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1867804
1,679,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1867789
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1867789
1,679,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1867860
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1867860
1,679,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1846619
Price : 1,679,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1846619
1,683,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1769544
Price : 1,683,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1769544
1,687,000
3 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1829527
Price : 1,687,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1829527
1,690,000
4 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1845826
Price : 1,690,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1845826
1,699,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1829470
Price : 1,699,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1829470
1,699,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1828495
Price : 1,699,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1828495
1,699,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1829780
Price : 1,699,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1829780
1,699,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1829529
Price : 1,699,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1829529
1,699,000
2 x HDD SATA 1,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1835263
Price : 1,699,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1835263
1,699,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1835259
Price : 1,699,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1835259
1,699,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1829455
Price : 1,699,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1829455
1,699,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1829474
Price : 1,699,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1829474
1,699,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1840553
Price : 1,699,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1840553
1,699,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1840556
Price : 1,699,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1840556
1,699,000
2 x HDD SATA 750 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1840557
Price : 1,699,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1840557
1,699,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1840554
Price : 1,699,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1840554
1,699,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1840539
Price : 1,699,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1840539
1,699,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1840592
Price : 1,699,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1840592
1,699,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1840543
Price : 1,699,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1840543
1,717,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1698082
Price : 1,717,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1698082
1,717,000
2 x HDD SATA 750 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1698928
Price : 1,717,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1698928
1,717,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1744478
Price : 1,717,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1744478
1,717,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1737354
Price : 1,717,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1737354
1,717,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1764966
Price : 1,717,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1764966
1,717,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1731206
Price : 1,717,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1731206
1,723,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1867856
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1867856
1,723,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1855393
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1855393
1,723,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1876472
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1876472
1,723,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1778268
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1778268
1,723,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
1879361
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 1879361
1,723,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1875803
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1875803
1,723,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1879761
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1879761
1,723,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1796212
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1796212
1,723,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1876132
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1876132
1,723,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1811056
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1811056
1,723,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1847728
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1847728
1,723,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1782248
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1782248
1,723,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1880388
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1880388
1,723,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1855373
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1855373
1,723,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1406620
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1406620
1,723,000
2 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
1876290
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 1876290
1,723,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1840118
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1840118
1,723,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1880451
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1880451
1,723,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1876474
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1876474
1,723,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1855516
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1855516
1,723,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1876171
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1876171
1,723,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1584134
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1584134
1,723,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
1880905
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 1880905
1,723,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1880485
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1880485
1,723,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
1874665
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 1874665
1,723,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1778266
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1778266
1,723,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1847721
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1847721
1,723,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1855423
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1855423
1,723,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
1875503
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 1875503
1,723,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1880591
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1880591
1,723,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1840819
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1840819
1,723,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 1 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1880456
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1880456
1,723,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1814994
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1814994
1,723,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1876265
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1876265
1,723,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1847763
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1847763
1,723,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1811184
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1811184
1,723,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1847769
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1847769
1,723,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1855376
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1855376
1,723,000
2 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1880376
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1880376
1,723,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 120 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1876211
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1876211
1,723,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1822879
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1822879
1,723,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 120 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1876213
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1876213
1,723,000
3 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1847639
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1847639
1,723,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1876230
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1876230
1,723,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1866183
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1866183
1,723,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1853318
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1853318
1,723,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1821898
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1821898
1,723,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1861223
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1861223
1,723,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1859308
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1859308
1,723,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1860131
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1860131
1,723,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
1861233
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 1861233
1,723,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
1867802
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 1867802
1,723,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1867790
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1867790
1,723,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1867796
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1867796
1,723,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 120 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1867788
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1867788
1,723,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1867782
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1867782
1,723,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1846113
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1846113
1,723,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1855356
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1855356
1,723,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1876180
Price : 1,723,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1876180
1,726,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 120 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1829475
Price : 1,726,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1829475
1,726,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1855335
Price : 1,726,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1855335
1,726,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1835269
Price : 1,726,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1835269
1,726,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 120 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1835251
Price : 1,726,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1835251
1,734,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
1829478
Price : 1,734,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 1829478
1,734,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1835261
Price : 1,734,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1835261
1,734,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1834135
Price : 1,734,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1834135
1,735,000
3 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1853493
Price : 1,735,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1853493
1,739,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1840806
Price : 1,739,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1840806
1,747,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1839142
Price : 1,747,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1839142
1,751,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1833431
Price : 1,751,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1833431
1,752,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1764313
Price : 1,752,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1764313
1,762,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 120 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1829467
Price : 1,762,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1829467
1,763,000
4 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1847899
Price : 1,763,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1847899
1,768,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1846649
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1846649
1,768,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1876197
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1876197
1,768,000
3 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1855314
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1855314
1,768,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1811643
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1811643
1,768,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1880486
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1880486
1,768,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1853870
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1853870
1,768,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1855332
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1855332
1,768,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
1876118
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 1876118
1,768,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 PRO 1700X
64G
1875524
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 PRO 1700X
RAM64G
Server ID 1875524
1,768,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1822360
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1822360
1,768,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1848337
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1848337
1,768,000
2 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1876470
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1876470
1,768,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1778718
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1778718
1,768,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
32G
1875902
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM32G
Server ID 1875902
1,768,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1876221
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1876221
1,768,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 PRO 1700X
64G
1879625
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 PRO 1700X
RAM64G
Server ID 1879625
1,768,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1855339
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1855339
1,768,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1876128
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1876128
1,768,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1855351
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1855351
1,768,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1846017
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1846017
1,768,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1879401
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1879401
1,768,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1855357
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1855357
1,768,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1861584
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1861584
1,768,000
3 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1876191
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1876191
1,768,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1855514
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1855514
1,768,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1876209
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1876209
1,768,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1731408
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1731408
1,768,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1855441
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1855441
1,768,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
1855295
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 1855295
1,768,000
3 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
1840520
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 1840520
1,768,000
4 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1861364
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1861364
1,768,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1861562
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1861562
1,768,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1866135
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1866135
1,768,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1715802
Price : 1,768,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1715802
1,771,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1833336
Price : 1,771,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1833336
1,771,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1833442
Price : 1,771,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1833442
1,787,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1833433
Price : 1,787,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1833433
1,789,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
3 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1751747
Price : 1,789,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1751747
1,795,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1720466
Price : 1,795,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1720466
1,795,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1845605
Price : 1,795,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1845605
1,812,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1778269
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1778269
1,812,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1709555
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1709555
1,812,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1848445
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1848445
1,812,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1855446
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1855446
1,812,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1847704
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1847704
1,812,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1876203
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1876203
1,812,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1718117
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1718117
1,812,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1854571
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1854571
1,812,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1876301
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1876301
1,812,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
1817189
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 1817189
1,812,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1765422
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1765422
1,812,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1845834
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1845834
1,812,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1874052
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1874052
1,812,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
1876612
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 1876612
1,812,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1777988
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1777988
1,812,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1876112
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1876112
1,812,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1840820
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1840820
1,812,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1855354
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1855354
1,812,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1876184
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1876184
1,812,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1876466
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1876466
1,812,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 120 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1880448
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1880448
1,812,000
4 x SSD SATA 960 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1876364
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1876364
1,812,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1778985
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1778985
1,812,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1776858
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1776858
1,812,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1783798
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1783798
1,812,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1745101
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1745101
1,812,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1876019
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1876019
1,812,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 120 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1876182
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1876182
1,812,000
2 x HDD SATA 750 GB
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1876205
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1876205
1,812,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 120 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1847702
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1847702
1,812,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 120 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1855343
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1855343
1,812,000
2 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1880377
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1880377
1,812,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
1874065
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 1874065
1,812,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1855606
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1855606
1,812,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1840555
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1840555
1,812,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1867812
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1867812
1,812,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 120 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1847696
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1847696
1,812,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1853323
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1853323
1,812,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1880633
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1880633
1,812,000
1 x SSD SATA 256 GB
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1840523
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1840523
1,812,000
1 x HDD SATA 750 GB
1 x HDD SATA 1,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1796213
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1796213
1,812,000
4 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1791183
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1791183
1,812,000
2 x SSD SATA 256 GB
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1840508
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1840508
1,812,000
4 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1853236
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1853236
1,812,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1859328
Price : 1,812,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1859328
1,813,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1756261
Price : 1,813,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1756261
1,842,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1839145
Price : 1,842,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1839145
1,857,000
4 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1833435
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1833435
1,857,000
4 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1874982
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1874982
1,857,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1876233
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1876233
1,857,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1853317
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1853317
1,857,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1855711
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1855711
1,857,000
3 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1783750
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1783750
1,857,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1880413
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1880413
1,857,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
1876361
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 1876361
1,857,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
1874704
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 1874704
1,857,000
3 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1751076
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1751076
1,857,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1824293
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1824293
1,857,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1828057
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1828057
1,857,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1815632
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1815632
1,857,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1833392
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1833392
1,857,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1879836
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1879836
1,857,000
4 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1876283
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1876283
1,857,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1880660
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1880660
1,857,000
4 x SSD SATA 250 GB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1859299
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1859299
1,857,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
1875426
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 1875426
1,857,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1875913
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1875913
1,857,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
1717113
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 1717113
1,857,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1855338
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1855338
1,857,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1849278
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1849278
1,857,000
4 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1851524
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1851524
1,857,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1859295
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1859295
1,857,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1859309
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1859309
1,857,000
4 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1848992
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1848992
1,857,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
1859297
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 1859297
1,857,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1859290
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1859290
1,857,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1866138
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1866138
1,857,000
4 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1849740
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1849740
1,857,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1861652
Price : 1,857,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1861652
1,866,000
4 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1829360
Price : 1,866,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1829360
1,870,000
3 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1827793
Price : 1,870,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1827793
1,878,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
1833383
Price : 1,878,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 1833383
1,878,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1853264
Price : 1,878,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1853264
1,896,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1736325
Price : 1,896,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1736325
1,901,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1759232
Price : 1,901,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1759232
1,901,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1830884
Price : 1,901,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1830884
1,901,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
1880596
Price : 1,901,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 1880596
1,901,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
1874905
Price : 1,901,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 1874905
1,901,000
4 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1855347
Price : 1,901,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1855347
1,901,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1847751
Price : 1,901,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1847751
1,901,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1851705
Price : 1,901,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1851705
1,901,000
4 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1876134
Price : 1,901,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1876134
1,901,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1847698
Price : 1,901,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1847698
1,901,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
1875423
Price : 1,901,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 1875423
1,901,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
1847918
Price : 1,901,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 1847918
1,901,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1867665
Price : 1,901,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1867665
1,901,000
4 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1875935
Price : 1,901,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1875935
1,901,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1861241
Price : 1,901,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1861241
1,901,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1839152
Price : 1,901,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1839152
1,901,000
3 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
1829726
Price : 1,901,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 1829726
1,901,000
4 x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1866146
Price : 1,901,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1866146
1,902,000
4 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
1835529
Price : 1,902,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 1835529
1,906,000
4 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1814977
Price : 1,906,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1814977
1,946,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1874362
Price : 1,946,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1874362
1,946,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
1880442
Price : 1,946,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 1880442
1,946,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
1876424
Price : 1,946,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 1876424
1,946,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1795852
Price : 1,946,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1795852
1,946,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1853316
Price : 1,946,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1853316
1,946,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1874150
Price : 1,946,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1874150
1,946,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
1840604
Price : 1,946,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 1840604
1,946,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
1867748
Price : 1,946,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 1867748
1,946,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1847761
Price : 1,946,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1847761
1,946,000
4 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1827790
Price : 1,946,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1827790
1,946,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1867886
Price : 1,946,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1867886
1,946,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1867801
Price : 1,946,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1867801
1,946,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
1866143
Price : 1,946,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 1866143
1,946,000
3 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1866154
Price : 1,946,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1866154
1,946,000
4 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1866133
Price : 1,946,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1866133
1,985,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
1839446
Price : 1,985,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 1839446
1,990,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
1873996
Price : 1,990,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 1873996
1,990,000
3 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1845801
Price : 1,990,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1845801
1,990,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
1876582
Price : 1,990,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 1876582
1,990,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
1880566
Price : 1,990,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 1880566
1,990,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1861498
Price : 1,990,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1861498
1,990,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1876628
Price : 1,990,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1876628
1,990,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1876177
Price : 1,990,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1876177
1,990,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
1876162
Price : 1,990,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 1876162
1,990,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1751660
Price : 1,990,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1751660
1,990,000
4 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1880285
Price : 1,990,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1880285
1,990,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
1876440
Price : 1,990,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 1876440
1,990,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
1855712
Price : 1,990,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 1855712
1,990,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1824211
Price : 1,990,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1824211
1,990,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
1876272
Price : 1,990,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 1876272
1,990,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1876431
Price : 1,990,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1876431
1,990,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1874578
Price : 1,990,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1874578
1,990,000
4 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1835539
Price : 1,990,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1835539
1,990,000
4 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1876187
Price : 1,990,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1876187
1,990,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
1811383
Price : 1,990,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 1811383
1,990,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
1859424
Price : 1,990,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 1859424
1,990,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
1851760
Price : 1,990,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 1851760
1,990,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
1848479
Price : 1,990,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 1848479
1,990,000
4 x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1859296
Price : 1,990,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1859296
1,990,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
1847788
Price : 1,990,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 1847788
1,990,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
1850550
Price : 1,990,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 1850550
1,990,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
1858076
Price : 1,990,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 1858076
1,990,000
1 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
1851410
Price : 1,990,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 1851410
1,990,000
3 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
1845783
Price : 1,990,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 1845783
2,009,000
4 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1839165
Price : 2,009,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1839165
2,009,000
4 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1839175
Price : 2,009,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1839175
2,013,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
1846292
Price : 2,013,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 1846292
2,017,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
1756228
Price : 2,017,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 1756228
2,029,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
1736354
Price : 2,029,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 1736354
2,029,000
4 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
1756549
Price : 2,029,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 1756549
2,035,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1829597
Price : 2,035,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1829597
2,035,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
1879064
Price : 2,035,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 1879064
2,035,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
1874388
Price : 2,035,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 1874388
2,035,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1876388
Price : 2,035,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1876388
2,035,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
1849066
Price : 2,035,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 1849066
2,035,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
1876460
Price : 2,035,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 1876460
2,035,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
1866785
Price : 2,035,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 1866785
2,035,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited