حراجی سرورهای اختصاصی آلمان

سرور حراجی اختصاصی آلمان از دیتاسنتر معروف Hetzner Online GmbHبا سخت افزار مناسب و قدرتمند و بهترین قیمت ها توسط دیتاسنتر هتزنر آلمان ارائه می‌شود.

فروش سرورهای حراجی اختصاصی آلمان

سرعت دسترسی مناسب از داخل ایران، ارتباط شبکه پایدار، پورت Uplink قدرتمند، ترافیک نامحدود و قابلیت استفاده برای مجازی سازی از قابلیت های این سرورها می باشد.

جدول زیر هر یک ساعت یکبار بروزرسانی می شود.
عملیات
قیمت(تومان)
هارد
ترافیک
CPU
RAM
شناسه
1,958,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2176982
Price : 1,958,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2176982
1,958,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2176471
Price : 1,958,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2176471
1,958,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2177042
Price : 1,958,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2177042
1,958,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2177281
Price : 1,958,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2177281
1,988,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2085499
Price : 1,988,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2085499
1,988,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2079137
Price : 1,988,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2079137
1,988,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2091935
Price : 1,988,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2091935
1,988,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2074153
Price : 1,988,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2074153
1,988,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2027900
Price : 1,988,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2027900
1,988,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2099158
Price : 1,988,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2099158
1,988,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2098946
Price : 1,988,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2098946
1,988,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2092429
Price : 1,988,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2092429
1,988,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2092497
Price : 1,988,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2092497
1,988,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2085921
Price : 1,988,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2085921
1,988,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2086095
Price : 1,988,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2086095
1,988,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2086776
Price : 1,988,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2086776
1,998,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2086269
Price : 1,998,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2086269
2,032,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2177040
Price : 2,032,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2177040
2,032,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2177054
Price : 2,032,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2177054
2,032,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2177002
Price : 2,032,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2177002
2,032,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2152447
Price : 2,032,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2152447
2,032,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2152564
Price : 2,032,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2152564
2,032,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2152583
Price : 2,032,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2152583
2,032,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2183956
Price : 2,032,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2183956
2,032,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2146457
Price : 2,032,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2146457
2,032,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2162331
Price : 2,032,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2162331
2,032,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2165253
Price : 2,032,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2165253
2,032,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2154316
Price : 2,032,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2154316
2,032,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2157895
Price : 2,032,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2157895
2,032,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2177404
Price : 2,032,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2177404
2,102,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2086096
Price : 2,102,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2086096
2,105,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2165001
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2165001
2,105,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2182648
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2182648
2,105,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2178244
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2178244
2,105,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2159100
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2159100
2,105,000
2 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2152926
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2152926
2,105,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2176785
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2176785
2,105,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2182870
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2182870
2,105,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2135130
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2135130
2,105,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2146409
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2146409
2,105,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2182405
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2182405
2,105,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2152470
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2152470
2,105,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2129081
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2129081
2,105,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2163456
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2163456
2,105,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2169415
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2169415
2,105,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2178321
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2178321
2,105,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2134903
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2134903
2,105,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2141841
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2141841
2,105,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2140747
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2140747
2,105,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2148285
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2148285
2,105,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2141745
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2141745
2,105,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2148295
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2148295
2,105,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2159430
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2159430
2,105,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2153663
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2153663
2,105,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2158352
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2158352
2,105,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2156365
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2156365
2,105,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2159452
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2159452
2,105,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2169766
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2169766
2,105,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2147678
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2147678
2,105,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2170600
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2170600
2,105,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2169968
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2169968
2,105,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2177592
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2177592
2,105,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2183300
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2183300
2,105,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2176990
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2176990
2,105,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2176804
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2176804
2,105,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2176669
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2176669
2,105,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2070867
Price : 2,105,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2070867
2,116,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2026727
Price : 2,116,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2026727
2,126,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2085853
Price : 2,126,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2085853
2,126,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2077819
Price : 2,126,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2077819
2,126,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2064829
Price : 2,126,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2064829
2,126,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2079332
Price : 2,126,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2079332
2,126,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2063937
Price : 2,126,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2063937
2,126,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2086771
Price : 2,126,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2086771
2,126,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2080607
Price : 2,126,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2080607
2,161,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2093300
Price : 2,161,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2093300
2,161,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2080371
Price : 2,161,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2080371
2,161,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2099976
Price : 2,161,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2099976
2,164,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2093303
Price : 2,164,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2093303
2,164,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2066008
Price : 2,164,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2066008
2,164,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2105930
Price : 2,164,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2105930
2,164,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2105337
Price : 2,164,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2105337
2,166,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2091700
Price : 2,166,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2091700
2,166,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2039802
Price : 2,166,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2039802
2,171,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1762949
Price : 2,171,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1762949
2,171,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1730952
Price : 2,171,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1730952
2,171,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2063051
Price : 2,171,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2063051
2,178,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2183906
Price : 2,178,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2183906
2,178,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2134916
Price : 2,178,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2134916
2,178,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2153452
Price : 2,178,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2153452
2,178,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2165003
Price : 2,178,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2165003
2,178,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2182386
Price : 2,178,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2182386
2,178,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2129482
Price : 2,178,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2129482
2,178,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2182400
Price : 2,178,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2182400
2,178,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2129070
Price : 2,178,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2129070
2,178,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2170185
Price : 2,178,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2170185
2,178,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2182852
Price : 2,178,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2182852
2,178,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2178158
Price : 2,178,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2178158
2,178,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2140043
Price : 2,178,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2140043
2,178,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2169446
Price : 2,178,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2169446
2,178,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2169924
Price : 2,178,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2169924
2,178,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2129071
Price : 2,178,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2129071
2,178,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2168691
Price : 2,178,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2168691
2,178,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2141752
Price : 2,178,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2141752
2,178,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2123266
Price : 2,178,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2123266
2,178,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2148716
Price : 2,178,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2148716
2,178,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2142477
Price : 2,178,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2142477
2,178,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2159442
Price : 2,178,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2159442
2,178,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2139856
Price : 2,178,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2139856
2,178,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2163142
Price : 2,178,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2163142
2,178,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2147656
Price : 2,178,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2147656
2,178,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2153672
Price : 2,178,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2153672
2,178,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2168817
Price : 2,178,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2168817
2,178,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2177650
Price : 2,178,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2177650
2,240,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2086427
Price : 2,240,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2086427
2,240,000
2 x HDD SATA 750 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2052804
Price : 2,240,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2052804
2,240,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2003579
Price : 2,240,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2003579
2,240,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2116864
Price : 2,240,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2116864
2,249,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2098953
Price : 2,249,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2098953
2,252,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2132847
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2132847
2,252,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2134466
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2134466
2,252,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2171262
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2171262
2,252,000
2 x SSD SATA 256 GB
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
1980942
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 1980942
2,252,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2129380
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2129380
2,252,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2182494
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2182494
2,252,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2152703
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2152703
2,252,000
3 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2165771
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2165771
2,252,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2146032
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2146032
2,252,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2183643
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2183643
2,252,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2147267
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2147267
2,252,000
2 x SSD SATA 250 GB
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2165062
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2165062
2,252,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2176734
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2176734
2,252,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2153674
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2153674
2,252,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i5-12500
64G
2169312
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i5-12500
RAM64G
Server ID 2169312
2,252,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2165237
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2165237
2,252,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2186004
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2186004
2,252,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2134278
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2134278
2,252,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2134397
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2134397
2,252,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2100165
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2100165
2,252,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2172401
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2172401
2,252,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2127690
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2127690
2,252,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2148705
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2148705
2,252,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2142389
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2142389
2,252,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2147412
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2147412
2,252,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2147010
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2147010
2,252,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2154092
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2154092
2,252,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2158045
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2158045
2,252,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2158257
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2158257
2,252,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2116902
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2116902
2,252,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2162518
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2162518
2,252,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2163255
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2163255
2,252,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2160283
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2160283
2,252,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2162192
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2162192
2,252,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2171597
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2171597
2,252,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
2162189
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 2162189
2,252,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2073466
Price : 2,252,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2073466
2,253,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2045783
Price : 2,253,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2045783
2,256,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2053986
Price : 2,256,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2053986
2,270,000
2 x HDD SATA 750 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1745103
Price : 2,270,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1745103
2,270,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1953474
Price : 2,270,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1953474
2,270,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1829627
Price : 2,270,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1829627
2,270,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1875807
Price : 2,270,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1875807
2,270,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
1737561
Price : 2,270,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 1737561
2,270,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1988085
Price : 2,270,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1988085
2,270,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1905189
Price : 2,270,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1905189
2,270,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
1928510
Price : 2,270,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 1928510
2,273,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
2063603
Price : 2,273,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 2063603
2,299,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
2030367
Price : 2,299,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 2030367
2,299,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
2064154
Price : 2,299,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 2064154
2,309,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2085244
Price : 2,309,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2085244
2,310,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2077452
Price : 2,310,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2077452
2,310,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2070911
Price : 2,310,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2070911
2,319,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2119545
Price : 2,319,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2119545
2,325,000
2 x SSD SATA 256 GB
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2159455
Price : 2,325,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2159455
2,325,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2169526
Price : 2,325,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2169526
2,325,000
1 x SSD SATA 240 GB
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2178394
Price : 2,325,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2178394
2,325,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
2039686
Price : 2,325,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 2039686
2,325,000
3 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2141890
Price : 2,325,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2141890
2,325,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i5-12500
64G
2159981
Price : 2,325,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i5-12500
RAM64G
Server ID 2159981
2,325,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2152740
Price : 2,325,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2152740
2,325,000
1 x SSD SATA 256 GB
1 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2153427
Price : 2,325,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2153427
2,325,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
1997377
Price : 2,325,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 1997377
2,325,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2140991
Price : 2,325,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2140991
2,325,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2157727
Price : 2,325,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2157727
2,325,000
1 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2140714
Price : 2,325,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2140714
2,329,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
16G
2040663
Price : 2,329,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM16G
Server ID 2040663
2,348,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2039884
Price : 2,348,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2039884
2,367,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1997918
Price : 2,367,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1997918
2,367,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2004205
Price : 2,367,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2004205
2,397,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1695356
Price : 2,397,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1695356
2,397,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1953495
Price : 2,397,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1953495
2,397,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1731820
Price : 2,397,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1731820
2,398,000
2 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2047243
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2047243
2,398,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2147156
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2147156
2,398,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2170528
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2170528
2,398,000
3 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2164835
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2164835
2,398,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2178334
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2178334
2,398,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2134069
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2134069
2,398,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 500 GB
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2033462
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2033462
2,398,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2177195
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2177195
2,398,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2169855
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2169855
2,398,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2176312
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2176312
2,398,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
2030283
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 2030283
2,398,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2161457
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2161457
2,398,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2177260
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2177260
2,398,000
4 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2147799
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2147799
2,398,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2162424
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2162424
2,398,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2157569
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2157569
2,398,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1783798
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1783798
2,398,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
2134094
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 2134094
2,398,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2052847
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2052847
2,398,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2146970
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2146970
2,398,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2146934
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2146934
2,398,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2152567
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2152567
2,398,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2158278
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2158278
2,398,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2154321
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2154321
2,398,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
2147424
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 2147424
2,398,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1778269
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1778269
2,398,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2146164
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2146164
2,398,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
2116795
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 2116795
2,398,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2164713
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2164713
2,398,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2164986
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2164986
2,398,000
3 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2171424
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2171424
2,398,000
2 x HDD SATA 1,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
2122277
Price : 2,398,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 2122277
2,441,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
2093822
Price : 2,441,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 2093822
2,457,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
1995979
Price : 2,457,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 1995979
2,472,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2169938
Price : 2,472,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2169938
2,472,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2169405
Price : 2,472,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2169405
2,472,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2140081
Price : 2,472,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2140081
2,472,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2183872
Price : 2,472,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2183872
2,472,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2183276
Price : 2,472,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2183276
2,472,000
3 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2162359
Price : 2,472,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2162359
2,472,000
1 x SSD SATA 256 GB
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2182659
Price : 2,472,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2182659
2,472,000
4 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2152714
Price : 2,472,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2152714
2,472,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2152881
Price : 2,472,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2152881
2,472,000
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2176874
Price : 2,472,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2176874
2,472,000
2 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2118455
Price : 2,472,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2118455
2,472,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2176314
Price : 2,472,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2176314
2,472,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2177009
Price : 2,472,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2177009
2,472,000
2 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2170328
Price : 2,472,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2170328
2,472,000
3 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2155616
Price : 2,472,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2155616
2,472,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2146002
Price : 2,472,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2146002
2,472,000
2 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2112453
Price : 2,472,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2112453
2,472,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
16G
2067083
Price : 2,472,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM16G
Server ID 2067083
2,472,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
2159972
Price : 2,472,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 2159972
2,476,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
2015872
Price : 2,476,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 2015872
2,486,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
1853315
Price : 2,486,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 1853315
2,545,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2077338
Price : 2,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2077338
2,545,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
16G
1999306
Price : 2,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM16G
Server ID 1999306
2,545,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2182184
Price : 2,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2182184
2,545,000
1 x SSD SATA 256 GB
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2176799
Price : 2,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2176799
2,545,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
1968042
Price : 2,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 1968042
2,545,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2183895
Price : 2,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2183895
2,545,000
2 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2104514
Price : 2,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2104514
2,545,000
4 x SSD SATA 240 GB Datacenter
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2168746
Price : 2,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2168746
2,545,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2182291
Price : 2,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2182291
2,545,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2168768
Price : 2,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2168768
2,545,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2147041
Price : 2,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2147041
2,545,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2127636
Price : 2,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2127636
2,545,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 PRO 1700X
64G
2176892
Price : 2,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 PRO 1700X
RAM64G
Server ID 2176892
2,545,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2168983
Price : 2,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2168983
2,545,000
4 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2147808
Price : 2,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2147808
2,545,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2176557
Price : 2,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2176557
2,545,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2148422
Price : 2,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2148422
2,545,000
3 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2171635
Price : 2,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2171635
2,545,000
2 x HDD SATA 1,5 TB
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2152537
Price : 2,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2152537
2,545,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2164715
Price : 2,545,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2164715
2,618,000
2 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2160258
Price : 2,618,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2160258
2,618,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2169821
Price : 2,618,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2169821
2,618,000
2 x SSD SATA 480 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2169878
Price : 2,618,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2169878
2,618,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2169804
Price : 2,618,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2169804
2,618,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2183937
Price : 2,618,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2183937
2,618,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2165911
Price : 2,618,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2165911
2,618,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2146781
Price : 2,618,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2146781
2,618,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2183397
Price : 2,618,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2183397
2,618,000
3 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2177655
Price : 2,618,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2177655
2,618,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2182429
Price : 2,618,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2182429
2,618,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2165820
Price : 2,618,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2165820
2,618,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2145952
Price : 2,618,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2145952
2,618,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
2127780
Price : 2,618,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 2127780
2,618,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2183250
Price : 2,618,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2183250
2,618,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
1775616
Price : 2,618,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 1775616
2,618,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
2139866
Price : 2,618,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 2139866
2,618,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
2139865
Price : 2,618,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 2139865
2,618,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
2151897
Price : 2,618,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 2151897
2,618,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
1853255
Price : 2,618,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 1853255
2,683,000
4 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
2091695
Price : 2,683,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 2091695
2,692,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i5-12500
64G
2152297
Price : 2,692,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i5-12500
RAM64G
Server ID 2152297
2,692,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2122412
Price : 2,692,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2122412
2,692,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2165990
Price : 2,692,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2165990
2,692,000
3 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2047165
Price : 2,692,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2047165
2,692,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2128635
Price : 2,692,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2128635
2,692,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2183085
Price : 2,692,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2183085
2,692,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2128477
Price : 2,692,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2128477
2,692,000
4 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2177316
Price : 2,692,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2177316
2,692,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2183910
Price : 2,692,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2183910
2,692,000
3 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2170602
Price : 2,692,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2170602
2,692,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2159010
Price : 2,692,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2159010
2,692,000
4 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2146255
Price : 2,692,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2146255
2,692,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2146307
Price : 2,692,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2146307
2,692,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2183092
Price : 2,692,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2183092
2,692,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 PRO 1700X
64G
2183304
Price : 2,692,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 PRO 1700X
RAM64G
Server ID 2183304
2,692,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2181214
Price : 2,692,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2181214
2,692,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2182043
Price : 2,692,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2182043
2,692,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2171420
Price : 2,692,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2171420
2,692,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2171458
Price : 2,692,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2171458
2,692,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2151893
Price : 2,692,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2151893
2,692,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2140019
Price : 2,692,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2140019
2,699,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2102150
Price : 2,699,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2102150
2,706,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2116315
Price : 2,706,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2116315
2,706,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
2097570
Price : 2,706,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 2097570
2,706,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
1992798
Price : 2,706,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 1992798
2,714,000
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon W-2145
128G
1981589
Price : 2,714,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon W-2145
RAM128G
Server ID 1981589
2,721,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
1982758
Price : 2,721,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 1982758
2,721,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2023872
Price : 2,721,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2023872
2,758,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2093616
Price : 2,758,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2093616
2,758,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2040937
Price : 2,758,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2040937
2,765,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2170994
Price : 2,765,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2170994
2,765,000
3 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2169241
Price : 2,765,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2169241
2,765,000
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 PRO 1700X
64G
2134587
Price : 2,765,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 PRO 1700X
RAM64G
Server ID 2134587
2,765,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2169756
Price : 2,765,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2169756
2,765,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
3 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2146754
Price : 2,765,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2146754
2,765,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2141536
Price : 2,765,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2141536
2,765,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2182078
Price : 2,765,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2182078
2,765,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2169642
Price : 2,765,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2169642
2,765,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 512 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2170190
Price : 2,765,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2170190
2,765,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2171617
Price : 2,765,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2171617
2,765,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2170893
Price : 2,765,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2170893
2,765,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2168920
Price : 2,765,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2168920
2,765,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2153914
Price : 2,765,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2153914
2,765,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2139736
Price : 2,765,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2139736
2,765,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2140497
Price : 2,765,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2140497
2,765,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2162368
Price : 2,765,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2162368
2,765,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2158155
Price : 2,765,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2158155
2,765,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2165475
Price : 2,765,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2165475
2,765,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2146760
Price : 2,765,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2146760
2,765,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
256G
2184030
Price : 2,765,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM256G
Server ID 2184030
2,765,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2097518
Price : 2,765,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2097518
2,765,000
2 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2064602
Price : 2,765,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2064602
2,773,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
1993235
Price : 2,773,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 1993235
2,823,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2054023
Price : 2,823,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2054023
2,823,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2100163
Price : 2,823,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2100163
2,823,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
1956678
Price : 2,823,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 1956678
2,823,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2031571
Price : 2,823,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2031571
2,831,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2276G
64G
2087797
Price : 2,831,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2276G
RAM64G
Server ID 2087797
2,839,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2182895
Price : 2,839,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2182895
2,839,000
4 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2170327
Price : 2,839,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2170327
2,839,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2181958
Price : 2,839,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2181958
2,839,000
3 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2158879
Price : 2,839,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2158879
2,839,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2164792
Price : 2,839,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2164792
2,839,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2180528
Price : 2,839,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2180528
2,839,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2170016
Price : 2,839,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2170016
2,839,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2148968
Price : 2,839,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2148968
2,839,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2183055
Price : 2,839,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2183055
2,839,000
3 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2157862
Price : 2,839,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2157862
2,839,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2177830
Price : 2,839,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2177830
2,839,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2152087
Price : 2,839,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2152087
2,839,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2134585
Price : 2,839,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2134585
2,839,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2171108
Price : 2,839,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2171108
2,839,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
64G
2169019
Price : 2,839,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM64G
Server ID 2169019
2,839,000
2 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2177057
Price : 2,839,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2177057
2,839,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2146349
Price : 2,839,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2146349
2,839,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2183110
Price : 2,839,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2183110
2,839,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2179930
Price : 2,839,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2179930
2,839,000
4 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2152104
Price : 2,839,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2152104
2,839,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2182416
Price : 2,839,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2182416
2,839,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2182195
Price : 2,839,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2182195
2,839,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2121910
Price : 2,839,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2121910
2,839,000
4 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245
32G
2162533
Price : 2,839,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM32G
Server ID 2162533
2,839,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2146083
Price : 2,839,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2146083
2,839,000
4 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2152351
Price : 2,839,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2152351
2,839,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2146157
Price : 2,839,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2146157
2,839,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2133454
Price : 2,839,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2133454
2,844,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
1918753
Price : 2,844,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 1918753
2,844,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
1983890
Price : 2,844,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 1983890
2,846,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2093156
Price : 2,846,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2093156
2,846,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
1974210
Price : 2,846,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 1974210
2,846,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2104128
Price : 2,846,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2104128
2,846,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2092868
Price : 2,846,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2092868
2,858,000
2 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2073478
Price : 2,858,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2073478
2,879,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
1988615
Price : 2,879,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 1988615
2,884,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
2058460
Price : 2,884,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 2058460
2,905,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2028577
Price : 2,905,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2028577
2,905,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2078594
Price : 2,905,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2078594
2,912,000
4 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2169907
Price : 2,912,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2169907
2,912,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
128G
2163487
Price : 2,912,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM128G
Server ID 2163487
2,912,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2159337
Price : 2,912,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2159337
2,912,000
3 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2157807
Price : 2,912,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2157807
2,912,000
4 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-2600
32G
2157561
Price : 2,912,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-2600
RAM32G
Server ID 2157561
2,912,000
1 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2159464
Price : 2,912,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2159464
2,912,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2182105
Price : 2,912,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2182105
2,912,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2170727
Price : 2,912,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2170727
2,912,000
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2134209
Price : 2,912,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2134209
2,912,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
128G
2163588
Price : 2,912,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM128G
Server ID 2163588
2,912,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2182787
Price : 2,912,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2182787
2,912,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2176787
Price : 2,912,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2176787
2,912,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2180455
Price : 2,912,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2180455
2,912,000
1 x SSD SATA 250 GB
1 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2182292
Price : 2,912,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2182292
2,912,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2177607
Price : 2,912,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2177607
2,912,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2128473
Price : 2,912,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2128473
2,912,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2121873
Price : 2,912,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2121873
2,912,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2134121
Price : 2,912,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2134121
2,912,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2147409
Price : 2,912,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2147409
2,912,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2141281
Price : 2,912,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2141281
2,931,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2034064
Price : 2,931,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2034064
2,931,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2086119
Price : 2,931,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2086119
2,931,000
2 x HDD SATA 2,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2028193
Price : 2,931,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2028193
2,931,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2044869
Price : 2,931,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2044869
2,948,000
3 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2106370
Price : 2,948,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2106370
2,961,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
1875811
Price : 2,961,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 1875811
2,961,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2093815
Price : 2,961,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2093815
2,961,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2100177
Price : 2,961,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2100177
2,966,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2092574
Price : 2,966,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2092574
2,966,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2034229
Price : 2,966,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2034229
2,985,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2152243
Price : 2,985,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2152243
2,985,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2177657
Price : 2,985,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2177657
2,985,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2152820
Price : 2,985,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2152820
2,985,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2177332
Price : 2,985,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2177332
2,985,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2135440
Price : 2,985,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2135440
2,985,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2181040
Price : 2,985,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2181040
2,985,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2171592
Price : 2,985,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2171592
2,985,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2152090
Price : 2,985,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2152090
2,985,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2153180
Price : 2,985,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2153180
2,985,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2169413
Price : 2,985,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2169413
2,985,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2177700
Price : 2,985,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2177700
2,985,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2182966
Price : 2,985,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2182966
2,985,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2111764
Price : 2,985,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2111764
2,985,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2104066
Price : 2,985,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2104066
2,985,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2015862
Price : 2,985,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2015862
2,985,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2171107
Price : 2,985,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2171107
2,985,000
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2153498
Price : 2,985,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2153498
2,985,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2176873
Price : 2,985,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2176873
2,985,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon W-2145
128G
2171515
Price : 2,985,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon W-2145
RAM128G
Server ID 2171515
2,985,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2176754
Price : 2,985,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2176754
2,985,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2182909
Price : 2,985,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2182909
2,985,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2133742
Price : 2,985,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2133742
2,985,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2142465
Price : 2,985,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2142465
2,985,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2139827
Price : 2,985,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2139827
2,985,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
2016896
Price : 2,985,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 2016896
2,993,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2073221
Price : 2,993,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2073221
3,002,000
3 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2085087
Price : 3,002,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2085087
3,051,000
4 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2026070
Price : 3,051,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2026070
3,051,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2276G
64G
2087183
Price : 3,051,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2276G
RAM64G
Server ID 2087183
3,051,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2093383
Price : 3,051,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2093383
3,051,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2276G
64G
2086520
Price : 3,051,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2276G
RAM64G
Server ID 2086520
3,059,000
2 x SSD SATA 500 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2158145
Price : 3,059,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2158145
3,059,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2177495
Price : 3,059,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2177495
3,059,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon W-2145
128G
2148884
Price : 3,059,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon W-2145
RAM128G
Server ID 2148884
3,059,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2183382
Price : 3,059,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2183382
3,059,000
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 PRO 1700X
64G
2165293
Price : 3,059,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 PRO 1700X
RAM64G
Server ID 2165293
3,059,000
4 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i5-12500
64G
2133706
Price : 3,059,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i5-12500
RAM64G
Server ID 2133706
3,059,000
2 x HDD SATA 10 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2140822
Price : 3,059,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2140822
3,059,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2169262
Price : 3,059,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2169262
3,059,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2116717
Price : 3,059,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2116717
3,059,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2182861
Price : 3,059,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2182861
3,059,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2182927
Price : 3,059,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2182927
3,059,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2091671
Price : 3,059,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2091671
3,059,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
128G
2182573
Price : 3,059,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM128G
Server ID 2182573
3,059,000
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2109649
Price : 3,059,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2109649
3,059,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i5-12500
64G
2141044
Price : 3,059,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i5-12500
RAM64G
Server ID 2141044
3,059,000
2 x HDD SATA 10 TB Enterprise
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2141612
Price : 3,059,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2141612
3,059,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2177577
Price : 3,059,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2177577
3,059,000
4 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
2146135
Price : 3,059,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 2146135
3,066,000
2 x HDD SATA 10 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2098614
Price : 3,066,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2098614
3,109,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2085188
Price : 3,109,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2085188
3,125,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2079268
Price : 3,125,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2079268
3,125,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G
2002397
Price : 3,125,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2176G
RAM64G
Server ID 2002397
3,125,000
3 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
1995990
Price : 3,125,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 1995990
3,132,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2177365
Price : 3,132,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2177365
3,132,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
2146947
Price : 3,132,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 2146947
3,132,000
2 x SSD SATA 960 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2178862
Price : 3,132,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2178862
3,132,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2177722
Price : 3,132,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2177722
3,132,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2176701
Price : 3,132,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2176701
3,132,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2169460
Price : 3,132,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2169460
3,132,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2176723
Price : 3,132,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2176723
3,132,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2169669
Price : 3,132,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2169669
3,132,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2112891
Price : 3,132,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2112891
3,132,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
2148908
Price : 3,132,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 2148908
3,132,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2164655
Price : 3,132,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2164655
3,132,000
2 x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2177948
Price : 3,132,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2177948
3,132,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 250 GB
unlimited
Intel Core i7-4770
32G
2134088
Price : 3,132,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-4770
RAM32G
Server ID 2134088
3,132,000
2 x SSD SATA 512 GB
2 x SSD SATA 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2134255
Price : 3,132,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2134255
3,132,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2109321
Price : 3,132,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2109321
3,132,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2148535
Price : 3,132,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2148535
3,132,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2127626
Price : 3,132,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2127626
3,132,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2151900
Price : 3,132,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2151900
3,177,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
2 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2118430
Price : 3,177,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2118430
3,177,000
2 x HDD SATA 3,0 TB
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2065742
Price : 3,177,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2065742
3,205,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
256G
2180593
Price : 3,205,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM256G
Server ID 2180593
3,205,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2164916
Price : 3,205,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2164916
3,205,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2169137
Price : 3,205,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2169137
3,205,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2169839
Price : 3,205,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2169839
3,205,000
3 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2109607
Price : 3,205,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2109607
3,205,000
3 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2176265
Price : 3,205,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2176265
3,205,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2178196
Price : 3,205,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2178196
3,205,000
4 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2127621
Price : 3,205,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2127621
3,205,000
2 x SSD SATA 256 GB
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
unlimited
Intel Xeon E3-1246V3
32G
2140753
Price : 3,205,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1246V3
RAM32G
Server ID 2140753
3,205,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
256G
2182000
Price : 3,205,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM256G
Server ID 2182000
3,205,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2181833
Price : 3,205,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2181833
3,205,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2072353
Price : 3,205,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2072353
3,205,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2182613
Price : 3,205,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2182613
3,205,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2176333
Price : 3,205,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2176333
3,205,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2163703
Price : 3,205,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2163703
3,205,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2158005
Price : 3,205,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2158005
3,205,000
2 x SSD SATA 250 GB
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2169943
Price : 3,205,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2169943
3,205,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1270V3
32G
2014270
Price : 3,205,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1270V3
RAM32G
Server ID 2014270
3,205,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 8405 SGL
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2186078
Price : 3,205,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2186078
3,205,000
4 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2133276
Price : 3,205,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2133276
3,213,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2072444
Price : 3,213,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2072444
3,228,000
4 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I350
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
128G
2051425
Price : 3,228,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM128G
Server ID 2051425
3,271,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2276G
64G
2087090
Price : 3,271,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2276G
RAM64G
Server ID 2087090
3,279,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2156683
Price : 3,279,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2156683
3,279,000
3 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2159013
Price : 3,279,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2159013
3,279,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2146770
Price : 3,279,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2146770
3,279,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-V
unlimited
Intel Core i5-12500
128G
2146860
Price : 3,279,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i5-12500
RAM128G
Server ID 2146860
3,279,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
64G
2182553
Price : 3,279,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM64G
Server ID 2182553
3,279,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2182114
Price : 3,279,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2182114
3,279,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2177299
Price : 3,279,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2177299
3,279,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 500 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2147223
Price : 3,279,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2147223
3,279,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2127800
Price : 3,279,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2127800
3,279,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2182968
Price : 3,279,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2182968
3,279,000
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2152188
Price : 3,279,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2152188
3,279,000
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
256G
2183823
Price : 3,279,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM256G
Server ID 2183823
3,279,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD M.2 NVMe 1 TB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2117454
Price : 3,279,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2117454
3,279,000
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275v5
64G
2109804
Price : 3,279,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275v5
RAM64G
Server ID 2109804
3,279,000
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
128G
2170448
Price : 3,279,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM128G
Server ID 2170448
3,279,000
3 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon E5-1650V3
128G
2178163
Price : 3,279,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V3
RAM128G
Server ID 2178163
3,279,000
2 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-7700
32G
2182230
Price : 3,279,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-7700
RAM32G
Server ID 2182230
3,279,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 500 GB
unlimited
Intel Core i7-3770
32G
2158507
Price : 3,279,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3770
RAM32G
Server ID 2158507
3,279,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2184341
Price : 3,279,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2184341
3,352,000
2 x SSD SATA 240 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2178295
Price : 3,352,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2178295
3,352,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Xeon E3-1275V6
64G
2178403
Price : 3,352,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1275V6
RAM64G
Server ID 2178403
3,352,000
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 PRO 1700X
64G
2147753
Price : 3,352,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 PRO 1700X
RAM64G
Server ID 2147753
3,352,000
2 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-8700
64G
2162179
Price : 3,352,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-8700
RAM64G
Server ID 2162179
3,352,000
2 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon W-2145
128G
2183787
Price : 3,352,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon W-2145
RAM128G
Server ID 2183787
3,352,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2176935
Price : 3,352,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2176935
3,352,000
1 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 480 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
32G
2158572
Price : 3,352,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM32G
Server ID 2158572
3,352,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2183312
Price : 3,352,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2183312
3,352,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I210
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1271V3
32G
2063054
Price : 3,352,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1271V3
RAM32G
Server ID 2063054
3,352,000
2 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I350
unlimited
Intel Xeon E5-1650V2
64G
2122012
Price : 3,352,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E5-1650V2
RAM64G
Server ID 2122012
3,352,000
1 x SSD SATA 250 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon W-2145
160G
2160087
Price : 3,352,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon W-2145
RAM160G
Server ID 2160087
3,352,000
1 x HDD SATA 6,0 TB Enterprise
1 x SSD M.2 NVMe 1 TB
2 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2128708
Price : 3,352,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2128708
3,352,000
4 x HDD SATA 3,0 TB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
2034179
Price : 3,352,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 2034179
3,359,000
2 x HDD SATA 12,0 TB Enterprise
unlimited
AMD Ryzen 7 3700X
64G
2072556
Price : 3,359,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
RAM64G
Server ID 2072556
3,418,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2276G
64G
2093660
Price : 3,418,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel XEON E-2276G
RAM64G
Server ID 2093660
3,425,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel I210
unlimited
Intel Xeon W-2145
128G
2160039
Price : 3,425,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon W-2145
RAM128G
Server ID 2160039
3,425,000
2 x SSD SATA 256 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Xeon E3-1245
16G
2139842
Price : 3,425,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245
RAM16G
Server ID 2139842
3,425,000
2 x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
1 x SSD SATA 480 GB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel 82574L
unlimited
Intel Xeon E3-1245V2
32G
2140787
Price : 3,425,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Xeon E3-1245V2
RAM32G
Server ID 2140787
3,425,000
2 x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
1 x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2177330
Price : 3,425,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2177330
3,425,000
2 x HDD SATA 8,0 TB Enterprise
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i9-9900K
64G
2181056
Price : 3,425,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i9-9900K
RAM64G
Server ID 2181056
3,425,000
2 x SSD SATA 512 GB
1 x SSD SATA 960 GB Datacenter
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2169705
Price : 3,425,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2169705
3,425,000
2 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2152388
Price : 3,425,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2152388
3,425,000
4 x SSD SATA 512 GB
unlimited
AMD Ryzen 7 1700X
64G
2153364
Price : 3,425,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : AMD Ryzen 7 1700X
RAM64G
Server ID 2153364
3,425,000
4 x SSD SATA 240 GB
NIC 1 Gbit - Intel 82579LM
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
unlimited
Intel Core i7-3930
64G
1995996
Price : 3,425,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-3930
RAM64G
Server ID 1995996
3,425,000
2 x SSD SATA 1,92 TB Datacenter
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel Core i7-6700
64G
2180630
Price : 3,425,000
Traffic : unlimited
Hard :
CPU : Intel Core i7-6700
RAM64G
Server ID 2180630
3,425,000
2 x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter
1 x SSD M.2 NVMe 512 GB
NIC 1 Gbit - Intel I219-LM
unlimited
Intel XEON E-2176G
64G